Majitelem akciové společnosti, která zajišťuje městskou hromadnou dopravu, je město. Ročně ho dotuje 190 miliony. Audit si nechalo zpracovat nové vedení, které v orgánech společnosti zasedlo po loňských komunálních volbách.

Ztráta narůstá

Podle Matějky audit nezjistil žádné nedostatky, které by společnost ohrožovaly. A to i přesto, že dopravní podnik má vnitřní ztrátu přes 100 milionů korun, která stále narůstá. „V tuto chvíli máme kumulovanou ztrátu z předchozích období kolem 120 milionů korun. To znamená, že z celkového jmění firmy nám tato částka odejde. To přeci nemůžeme dále trpět, protože bychom tu firmu museli zavřít, tímto způsobem by byla zlikvidována," řekl Matějka.

Problém je podle vedení dopravního podniku v tom, že město se nechová jako standardní objednavatel dopravy. Neurčuje, kolik spojů a kde má jezdit. „V této chvíli jezdíme podle společenské objednávky staré 12 let. Je třeba vycházet i z toho, že před 12 lety bylo v tomto státě registrováno 2,7 milionu osobních aut, před nedávnem statistický úřad vydal zprávu, že teď už jich je přes pět milionů. To kdyby nemělo dopad na využívání veřejné dopravy, to by byl zázrak," vysvětlil Matějka.

Objednávka od města má pro dopravní podnik i další důležité ekonomické dopady. „To není jen množství, o výkonech. My musíme umět rozhodovat o investiční politice, o personální politice, o obnově a údržbě majetku. Nemůžeme jít cestou, že každý rok prostě odepíšeme 35 milionů korun," dodal Matějka.

Náměstek primátorky Pavel Dufek už dříve řekl, že město systém objednávání dopravy změní. Pro příští rok město navýšilo dotaci pro dopravní podnik o více než 3 miliony korun. Peníze jsou určeny na zvýšení platů řidičů.

Nákup nových vozů

Dopravní podnik v posledních dvou letech výrazně obnovil vozový park, který patřil k nejstarším v celé České republice. Nakoupil 26 nových trolejbusů, na které přispěl Regionální operační program Severozápad. Nově má i 30 autobusů na CNG. Na ty získal dotaci z operačního programu životní prostředí.