„Podle kolektivní smlouvy je nyní nástupní hodinová mzda řidiče MHD ve výši 78 korun. Ta se zvyšuje podle počtu odpracovaných let. 
V souladu s nařízením vlády bude nejnižší úroveň zaručené hodinové mzdy 5. skupiny ve výši 98,10 korun. Nařízení vejde v platnost od prvního ledna příštího roku," informoval mluvčí dopravního podniku Luboš Heřman.

Pro dopravní podnik bude toto nařízení představovat významný zásah do hospodaření. Firma plánovala zvýšení mezd, ale ne v takové výši. K vyrovnanému hospodaření tak bude 
v příštím roce chybět 4,8 milionu korun.

ZVÝŠENÍ JÍZDNÉHO MĚSTO NEPLÁNUJE

„Na základě externího vlivu jsme povinni přizpůsobit se legislativním požadavkům a navýšit mzdy řidičů, jak určuje nařízení vlády. Toto navýšení mezd představuje pro naši společnost zvýšení mzdových, respektive provozních nákladů, počínaje rokem 2017, o 7,7 milionu korun," vysvětlil Libor Turek výkonný ředitel dopravního podniku.

O tom, jak se bude situace řešit, zatím není rozhodnuto. Podle náměstka primátorky Jiřího Madara mezi možnými variantami není zvýšení jízdného.

„Budeme se tím zabývat na jednáních příští týden. Rezervy je třeba hledat v hospodaření dopravního podniku, případně by muselo pomoci město. Ale my jsme podniku letos i na příští rok přidali patnáct milionů korun. Bohužel, rozhodnutí vlády není spojeno s žádnou kompenzací pro městské dopravní podniky. Například BusLine něco dostane. Hledáme podporu v Senátu i ve sněmovně, ale obávám se, že to stejně zůstane jenom na nás," poznamenal Jiří Madar.