Nový statut města, navýšení příspěvku na obyvatele o tisíc korun a převedení pěších komunikací do správy městských obvodů s příslušným finančním krytím. To požadují hlavy všech čtyř obvodů Ústí.

„Veškeré peníze se centralizují na magistrátě, který vrchnostensky rozhoduje o tom, jestli obvodům něco poskytne. Z celkových příjmů rozpočtu dostáváme asi jen 8 %. Občané ale nerozlišují, kde co kdo spravuje, vidí jen výsledek a oprávněně si stěžují na zoufalý stav obecního majetku,“ říká starostka Střekova Eva Outlá (PRO!Ústí).

V současnosti dostávají městské obvody z magistrátu peníze určené na výkon státní správy a samosprávy, na zeleň a provoz.

„V průměru jde o částku 1 258 korun na osobu. Když chce městská část investovat, musí na vybraný účel žádat peníze na magistrátu. Příjmy magistrátu činí cca 1,5 miliardy korun, městským obvodům však posílá zhruba 118 milionů korun,“ uvádějí zástupci obvodů ve společném prohlášení.

NEŠTĚMICE STAGNUJÍ

Vypracování nového statutu by muselo schválit zastupitelstvo. „Oslovíme nejspíše paní primátorku, aby s námi celou věc prodiskutovala. Byli bychom rádi, abychom změnu statutu projednali v zastupitelstvu ještě v tomto volebním období. Každý obvod je jako malé okresní město, ale u nás se nikam neposouvá,“ tvrdí starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Radní města Lukáš Konečný (UFO) reagoval jako jediný z vedení města. „Ne, nejsem příznivcem tohoto nápadu,“ uvedl stručně.

Městské sady - aktivní park.
Ústí bude za chyby v dotacích muset vracet miliony korun

„Magistrát naše obvody navštěvuje velmi sporadicky. Nechápu, z jakého důvodu se nám stále direktivně snaží říkat, co kde máme dělat, když přitom my sami nejlépe víme, co je potřebné udělat,“ říká Tomková.

Na Střekově v krajním případě uvažují o tzv. střexitu, tedy o úplném odtržení od Ústí. „Podle hrubého odhadu by nám to ročně přineslo až 200 milionů korun. Jako obec bychom měli povinnosti v souvislosti s dopravou nebo školstvím, ale mohli bychom si řešit své potřeby tak, jak se rozhodneme v radě a v zastupitelstvu,“ podotýká Outlá.

ZRUŠIT OBVODY?

Hranice mezi Ústím a Střekovem by pak byla uprostřed Benešova mostu. „Neštěmice byly do roku 1984 samostatnou obcí a z různých stran dnes poslouchám, že bychom se od Ústí měli odtrhnout. Například majetek, který má ve správě magistrát, je na tom velmi bídně a hyzdí u nás veřejný prostor,“ podotýká Tomková.

Podle zastupitele Radima Bzury (TOP 09) jiná města srovnatelná s Ústím členění na obvody nemají a fungují lépe.

„Za sebe si umím představit i variantu, pokud nebude statut obvodů posílen, že se obvody zruší úplně a nahradí se pouze detašovanými pracovišti pro výkon státní správy. Ušetří se tím desítky milionů,“ myslí si Bzura.

Plavecký areál Klíše.
V burkinách do bazénu? V Ústí to nechtějí!