Z různých dotačních titulů se na městské projekty podařilo získat 1,039 miliardy korun.

SITUAČNÍ ZPRÁVA

Částku podstatně snižují sankce vyměřené za různá pochybení při realizaci projektů. Původně činily až třetinu dotací, ale zatím se je podařilo snížit na zhruba sto milionů korun.
Situační zprávou o finančních postizích souvisejících s dotacemi se zabývalo nedávné jednání zastupitelstva města.

„Naprostá většina projektů je již dokončena a slouží svému účelu. Bohužel se město musí postupně vypořádávat se stinnou stránkou dotační politiky, která spočívá v různých kontrolách a auditech, na jejichž základě jsou velmi často vyměřeny různé finanční opravy," stálo v důvodové zprávě materiálu, který zastupitelům předkládala primátorka Věra Nechybová.

Město realizovalo dotační projekty prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje – IPRM Centrum, IPRM Mobilita a IPRM Mojžíř. A také na základě individuálních žádostí o dotace.

Kontroloři objevili různé chyby týkající se nezpůsobilých výdajů, neprojednaných změn projektů a dalších nedostatků. V IPRM Centrum byla však nejčastějším pochybením podmínka, aby firmy, které se ucházejí o veřejnou zakázku, nebyly dlužníkem města. Auditní orgán to klasifikoval jako porušení zásady nediskriminace.

POSTIHY PRÝ NEBYLY

Město dostalo platební výměry například za Městské sady, demolici sektorového centra, revitalizaci městského centra, divadlo a další akce. Ve všech případech město podalo odvolání, v některých se i soudí.

U několika projektů bylo již rozhodnuto o snížení sankce až na deset procent. K posledním případům patří projekt IPRM Mojžíř rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému. Původní sankce 61,2 milionu korun byla postupně snížena. Zastupitelé nakonec odsouhlasili částku 7,2 milionu.

Otevřena zůstává rekonstrukce plavecké haly, kde za pochybení hrozí sankce až 12 milionů korun. „Kontrola je před dokončením, v průběhu příštích dní budeme město informovat o výsledku. Do té doby nelze poskytnout podrobnosti," uvedl mluvčí úřadu ROP Severozápad Pavel Žinčík.

Většina pochybení vznikla při přípravě a realizaci projektů v předchozích volebních obdobích. Informace o postihu úředníků za chyby nemá mluvčí města Romana Macová k dispozici.

„Nevím, že by byl někdo kvůli tomu propuštěn. Lidé, kteří na projektech dělali a skončili, odešli v minulém volebním období kvůli reorganizaci odborů," vzpomínala Romana Macová.

Dotace z unieV programovém období 2007 až 2013 získalo Ústí na projekty z evropských dotací 1 039 148 657 Kč
Případné sankce tvoří 29,72 % – 308 802 889 Kč
V roce 2015 město zaplatilo 8 149 840 Kč. V předchozích letech to bylo 2 622 065 Kč
Aktuálně je k zaplacení 92 088 591 Kč