O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační programy, bude rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje v pondělí 11. prosince 2023.

První dotační tituly na rok 2024 byly vyhlášeny v září 2023. Nyní Ústecký kraj přichází s dalšími dotačními programy. Příjem žádostí u některých z nich začíná v prosinci 2023. Fyzické či právnické osoby budou moci požádat o finanční prostředky z těchto programů:

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025 – výzva k podání žádostí o dotaci pro rok 2024, předpokládaný objem finančních prostředků je 13,7 milionu korun (příjem žádostí je plánován od 2. 1. do 1. 3. 2024)

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 – výzva k podání žádostí o dotaci pro rok 2024, předpokládaný objem finančních prostředků je 3 miliony korun (příjem žádostí od 2. 1. do 2. 2. 2024)

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018–2025 – výzva k podání žádostí o dotaci pro rok 2024, předpokládaný objem finančních prostředků je 36 232 500 korun (příjem žádostí od 2. 1. do 1. 3. 2024)

Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2024 s předpokládanou alokací 7,5 milionu korun (příjem žádostí od 12. do 20. 12. 2023)

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2024 s plánovanou alokací 8 milionů korun (příjem žádostí od 12. do 20. 12. 2023)

Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2024 s předpokládaným objemem finančních prostředků 10 milionů korun (příjem žádostí od 6. do 19. 12. 2023)

Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024 s plánovanou alokací 10 milionů korun (příjem žádostí od 12. do 20. 12. 2023)

Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje 2024 s plánovanou alokací 1 milion korun (příjem žádostí od 12. do 20. 12. 2023)

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2024 s celkovou alokací 20 milionů korun (příjem žádostí od 18. 12. 2023 do 19. 2. 2024)

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu pro rok 2024 s předpokládanou alokací 1 milion korun (příjem žádostí od 2. do 12. 1. 2024)

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2024 s předpokládaným objemem finančních prostředků 60 milionů korun (příjem žádostí od 2. do 12. 1. 2024)

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2024 s plánovanou alokací 12 milionů korun (příjem žádostí od 2. do 12. 1. 2024)

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2024 s plánovanou alokací 12 milionů korun (příjem žádostí od 12. do 20. 12. 2023)

Prevence rizikového chování 2024 s předpokládaným objemem finančních prostředků 7 milionů korun (příjem žádostí od 2. do 16. 1. 2024)

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 - výzva k podání žádostí o dotaci pro rok 2024, předpokládaný objem finančních prostředků je 11 milionů korun (příjem žádostí od 2. 1. do 2. 2. 2024)

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 - výzva k podání žádostí o dotaci pro rok 2024, předpokládaný objem finančních prostředků je 3,85 milionu korun (příjem žádostí od 2. 1. do 2. 2. 2024)

Podrobné informace budou zveřejněny na webu kraje v sekci DOTACE

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.