Vzpomíná, že na dobře zachovalém členském průkazu Pěvecké obce československé je uvedeno vedle notového zápisu i heslo obce „Vše, co touhou drahé nám, blahopřáno budiž Vám…" ve sborovém provedení Bedřicha Smetany. A tímto heslem se snažil řídit v celém svém pěveckém životě.

Ve sborech, kde působil, nebyl „jen" zpěvákem, ale vždy i aktivním spoluorganizátorem vystoupení doma i na různých zájezdech v zahraničí. Již na prvním koncertě, tehdy ještě Pěveckého sboru Domu kultury, v roce 1966 pod vedením známého ústeckého sbormistra Josefa Říhy vytvářel přímé kontakty s Volkschorem Bühlau, které trvají již více než 45 let.

Členský průkaz.

Pan Adamec rád vzpomíná na nezapomenutelné koncerty v Čenstochové, Magdeburku, Bruselu, Cáchách, Drážďanech a Traunwalchenu v Bavorsku. Zejména vyzdvihuje vystoupení Ústeckého pěveckého sboru pod vedením Ivana Brožka na Adventním koncertě ve Velkém sále Vídeňské radnice v roce 2001.

Zvláštní zmínku si zaslouží zásadní přínos Hanuše Adamce k navázání a udržování dlouholeté spolupráce se sborem Carl-Maria-von-Weber-Chor v Drážďanech, která vedla i ke vzniku věrného přátelství mezi členy obou sborů.

Přejeme našemu jubilantovi ještě hodně krásných chvil při společném zpívání v ústeckém pěveckém sboru.

Jiří Magasanik, sbormistr ÚPS

Členský průkaz.