Jeho cílem je přiblížit studentům tento aktuální koncept, který umožňuje vyjádřit hodnotu přírody a jejích služeb pro obyvatele a může sloužit jako argument při rozhodování o využívání ploch ve městech i mimo ně.

Mezinárodní kurz je součástí česko-saského projektu s názvem Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Koncem února proběhlo v Drážďanech závěrečné setkání účastníků kurzu z Přírodovědecké fakulty UJEP a z Anhaltské univerzity
aplikovaných věd v Bernburgu. Studenti se zde v česko-německých týmech sešli již potřetí.

 „Zapojení studentů UJEP do mezinárodního kurzu pomáhá rozvíjet jejich jazykové i interkulturní schopnosti a navazovat nové kontakty. Zároveň je takový kurz důležitý i proto, že můžeme do výuky zařadit velice aktuální témata, jako jsou například ekosystémové služby, jejichž znalost mohou naši absolventi uplatnit i v praxi. Vychováváme tak novou generaci pracovníků pro územní plánování a regionální rozvoj, která si bude uvědomovat význam různých přírodních prvků pro život obyvatel ve
městech i v krajině a bude mít nástroje, jak jejich význam přiblížit politikům,“ vysvětluje Jiří Louda, vedoucí řešitel projektu
BIDELIN za UJEP.

V průběhu závěrečného setkání studenti před odborníky z obou univerzit prezentovali výsledky svých seminárních prací z oblasti hodnocení ekosystémových služeb ve městech. Posluchači se tak mohli dozvědět například o tom, jak měřit
dostupnost městské zeleně.

Na příkladu Drážďan studenti představili např. městské oblasti, které mají dostupnost zeleně velmi omezenou a jejich
obyvatelé musí do parků nebo jiných zelených ploch docházet více než 700 metrů. Další skupina studentů zkoumala přínosy zeleně a vodních prvků v Liberci a vytipovala klíčové oblasti města, pro které navrhla změny tak, aby přispěly k podpoře biodiverzity.

Drážďanské setkání se, samozřejmě, neobešlo bez exkurze po městských parcích a dalších zelených plochách, kterou pro studenty naplánovali experti z IÖR.

Účastníci kurzu navštívili park Bürgerwiese, který už od 19. století představuje významnou rekreační oblast pro obyvatele Drážďan, ale i prostranství s Pamětním kamenem generála Moreau, od kterého se výšina volně svažuje k centru města a tvoří tzv. větrný
koridor. Plní tak funkci regulace lokálního klimatu a napomáhá ochlazovat zastavěné centrum města, což obyvatelé ocení zejména v
teplých letních měsících.

„Cílem těchto exkurzí bylo nejen představit kouty Drážďan, které běžný turista nenavštíví, ale především v praxi ukázat, jaké ekosystémové služby zelené prvky ve městech poskytují,“ uzavírá Jiří Louda.