Jeho cílem je přiblížit studentům tento aktuální koncept, který umožňuje vyjádřit hodnotu přírody a jejích služeb pro obyvatele a může sloužit jako argument při rozhodování o využívání ploch ve městech i mimo ně.

Mezinárodní kurz je součástí česko-saského projektu s názvem Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Koncem února proběhlo v Drážďanech závěrečné setkání účastníků kurzu z Přírodovědecké fakulty UJEP a z Anhaltské univerzity
aplikovaných věd v Bernburgu. Studenti se zde v česko-německých týmech sešli již potřetí.

 „Zapojení studentů UJEP do mezinárodního kurzu pomáhá rozvíjet jejich jazykové i interkulturní schopnosti a navazovat nové kontakty. Zároveň je takový kurz důležitý i proto, že můžeme do výuky zařadit velice aktuální témata, jako jsou například ekosystémové služby, jejichž znalost mohou naši absolventi uplatnit i v praxi. Vychováváme tak novou generaci pracovníků pro územní plánování a regionální rozvoj, která si bude uvědomovat význam různých přírodních prvků pro život obyvatel ve
městech i v krajině a bude mít nástroje, jak jejich význam přiblížit politikům,“ vysvětluje Jiří Louda, vedoucí řešitel projektu
BIDELIN za UJEP.

Předávání ocenění, první zleva dole Tomáš Kraus.
Ústecká univerzita připravila nejlepší energeticky úsporný projekt roku 2017

V průběhu závěrečného setkání studenti před odborníky z obou univerzit prezentovali výsledky svých seminárních prací z oblasti hodnocení ekosystémových služeb ve městech. Posluchači se tak mohli dozvědět například o tom, jak měřit
dostupnost městské zeleně.

Na příkladu Drážďan studenti představili např. městské oblasti, které mají dostupnost zeleně velmi omezenou a jejich
obyvatelé musí do parků nebo jiných zelených ploch docházet více než 700 metrů. Další skupina studentů zkoumala přínosy zeleně a vodních prvků v Liberci a vytipovala klíčové oblasti města, pro které navrhla změny tak, aby přispěly k podpoře biodiverzity.

Drážďanské setkání se, samozřejmě, neobešlo bez exkurze po městských parcích a dalších zelených plochách, kterou pro studenty naplánovali experti z IÖR.

Účastníci kurzu navštívili park Bürgerwiese, který už od 19. století představuje významnou rekreační oblast pro obyvatele Drážďan, ale i prostranství s Pamětním kamenem generála Moreau, od kterého se výšina volně svažuje k centru města a tvoří tzv. větrný
koridor. Plní tak funkci regulace lokálního klimatu a napomáhá ochlazovat zastavěné centrum města, což obyvatelé ocení zejména v
teplých letních měsících.

„Cílem těchto exkurzí bylo nejen představit kouty Drážďan, které běžný turista nenavštíví, ale především v praxi ukázat, jaké ekosystémové služby zelené prvky ve městech poskytují,“ uzavírá Jiří Louda.

Ilustrační foto.
Kampaň Univerzita severu: Absolvent UJEP nebude žádná padavka