"Cílovou skupinou pro všechna naše pracoviště jsou lidé ohrožené závislostním chováním a závislí ( látkové – včetně alkoholu i nelátkové závislosti – gambling, nomofobie, netolismus). Věnujeme se zejména rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám, které potřebují podporu a pomoc,“ řekla Radka Kobližková, ředitelka odborných programů Drug-Out Klubu Ústí nad Labem.

Kdy přesně začal Drug-out v Ústí nad Labem fungovat?
Drug-out Klub eviduje svoji existenci od 18. května 1994. Byl založen psychiatry Masarykovy nemocnice v čele s primářkou Zdeňkou Staňkovou. Nejdříve jako občanské sdružení a se změnou občanského zákoníku v roce 2013 se transformovalo na zapsaný spolek. Jeho nejstarší sociální adiktologickou službou je Kontaktní centrum pro drogově závislé, které zahájilo provoz 1.10.1994 ve Staré ulici 1. Na prostor velkorysá vila patřila Masarykově nemocnici a my v ní byli v pronájmu 10 let. Zvlášť v posledních letech oceňujeme vstřícnost tehdejšího ředitele nemocnice Ivana Staňka, který objekt k provozu služby pro závislé poskytl.

Obžalobě ze znásilnění dětí čelí muž a dvě ženy
Ještě měla plínky, už ji znásilňoval. Matky u milencova sexu s dětmi pomáhaly

V roce 1996 zahájil činnost Terénní program pro uživatele návykových látek. V té době bylo naše město na předním místě v užívání heroinu. Závislí si ho aplikovali injekčně několikrát denně a z důvodu veřejného zdraví a minimalizace zdravotních komplikací u samotných uživatelů byla existence terénní práce s touto klientelou nevyhnutelná. Postupem času vznikala další adiktologická pracoviště, před několika měsíci Adiktologická ambulance pro dospělé slavila 10 let fungování. Pak následoval Terénní program v Postoloprtech, Poradna pro závislosti ve Varnsdorfu a Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost v Ústí nad Labem, jediná svého druhu v Ústeckém kraji. Pracujeme s klienty s jakoukoli závislostní poruchou – látková závislost, gambling, nadužívání sociálních sítí, počítačových her atd.


Kolika klientům jste byli za dobu provozu k dispozici?
Každá ze služeb pracuje s lidmi ohrožených závislostním chováním a s jejich rodinnými příslušníky, pro které je soužití se závislým blízkým člověkem velmi frustrující, vysilující. Ocitají se v zoufalých situacích a potřebují podporu, zvlášť pokud se jedná o mladého člověka do 18 let. Ústecko je region s vysokým počtem adiktologických klientů, dominují alkoholici, uživatelé pervitinu, marihuany, opioidů, nelegálně získaných psychofarmak. Časté jsou kombinace několika návykových látek. Každá služba má svoje statistiky. Například za rok 2023 jsme měli v péči celkem 1600 evidovaných osob. Nízkoprahové služby- Terénní program a Kontaktní centrum pracují také s anonymní klientelou, takže jejich počet je ještě vyšší.

Z Ovčího vrchu, ležení bezdomovců.
Alkohol, drogy, nepořádek. Bezdomovci jsou mladší a nedá se s nimi domluvit

Jakou formu péče v minulosti nejvíce využívali a mění se to nějak v čase?
V České republice fungují podle Zákona 108/2006 Sb. služby sociální prevence, kam patří i naše služby. Jsou to pracoviště ambulantní s terénní formou práce s klienty. Adiktologické ambulance mají registraci i zdravotnického zařízení. Každé z nich nikdy nemělo nouzi o klienty. Pamatuji si, že první den otevření Kontaktního centra přišlo sedm klientů, což kolegové z jiných center v ČR považovali za úžasné. V současné době je to až 70 klientů denně. Všechny služby naplňují svoji kapacitu, nemáme čekací dobu, klientům se dostane péče ihned.


Za 30 let přibývá nebo ubývá lidí závislých na drogách?
Křivka počtu problémových uživatelů návykových látek není nijak strmá. Ale jestli někde klienti ubývají, tak rozhodně ne u nás. Ústecko má bohužel “drogovou“ tradici. Na prvním místě už není heroin, ale pervitin, u těch mladších ročníků marihuana, alkohol, psychofarmaka.

Ústečan Antonín Cettl uspěl na Czech Nature Photo v Praze.
Student z Ústí získal první cenu v Czech Nature Photo, vyfotil "kolibříka"

Jaké jsou podle vás v současné době největší problémy u klientů?S kolegy sledujeme jejich proměnu. V 90. letech jsme nemuseli s nimi řešit otázku bydlení, zajištění základních potřeb, např. dostatek jídla. Průměrný věk byl 22 let. V současné době se problematika bydlení a zajištění potravin dostává do popředí ve všech sociálních službách v regionu. Motivace ke změně rizikového chování klienta je pak velmi obtížná. Naši klienti mají různý sociální status, závislost se nevyhýbá žádné sociální vrstvě. Dále narážíme na kapacitu pobytových léčebných programů. Rozhodně neplatí, že se v pondělí rozhodnu pro léčbu závislosti a druhý den mě přijímají do psychiatrické nemocnice. V dětské ambulanci se objevují klienti nejen s problémem rizikového závislostního chování, ale i se sebevražednými pokusy, sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy, s depresemi, úzkostmi, s tím spojené časté absence ve škole atd. Náš terapeutický program je komplexní, neřešíme jen závislost. To ani nejde. Můžete připomenout, komu všemu jste v klubu k dispozici?Cílovou skupinou pro všechna pracoviště jsou lidé ohrožené závislostním chováním a závislí ( látkové – včetně alkoholu i nelátkové závislosti – gambling, nomofobie, netolismus). Dále se věnujeme zejména rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám, které potřebují podporu a pomoc.

Mohlo by vás zajímat: Brná se chlubí vinicí, koupaliště prošlo proměnou. Minigolf je minulostí

Zdroj: Deník/ Martin Košťál