Jak píše web městských obvodů, čištění skončí první týden v říjnu. „Čištění ulice musí pracovníci firmy provádějící úklid označit přechodným zákazem stání nejméně jeden týden dopředu. Na značce musí být uvedeno, pro který den a hodiny zákaz platí," píše se na webu.

Jestliže řidiči nebudou zákaz respektovat a nepřeparkují včas, odtahová služba jim auto odtáhne.

Kromě pokuty od městského strážníka hříšníci také zaplatí dopravnímu podniku, který pro město odtahy provádí, poplatek za odtažení.

„Za nedokončený odtah zaplatíte na místě 1 200 korun, za dokončený jednosměrný 1 900 korun a za dokončený zpětný odtah 3 500 korun. Vyzvednout si auto v areálu dopravního podniku v Předlicích v den čištění komunikace může jeho majitel pouze po telefonické domluvě do 13.00 hodin," uvádí web dopravního podniku, v sekci odtahy.