O zrušení pravidelné zkoušky sirén rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky. Není to poprvé, kdy se zkouška sirén ruší. Bylo tomu tak například při povodních v letech 2009 a 2013 a v roce 2010 při návštěvě prezidentů.

Kvůli mimořádnému stavu, který byl vyhlášený v souvislosti s koronavirem, byla zkouška zrušena také v dubnu, květnu a listopadu roku 2020. V letošním roce se sirény nerozezněly v březnu, právě kvůli válce na Ukrajině.

Zkoušky se provádí v celé České republice zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Pro zkoušku sirén se používá takzvaný zkušební tón. Jedná se o táhlý nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Cílem zkoušek sirén je pravidelně a komplexně prověřit funkci celého ovládacího a telekomunikačního zařízení jednotného systému varování a vyrozumění a samozřejmě přezkoušet funkčnost sirén. Zkoušky systému varování obyvatelstva se konají v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra.