Od pohrdavého vyjádření známé umělkyně uplynula pěkná řádka let. Navzdory několika velkým a drahým opravám svou platnost – alespoň co se křídla B týká – neztratilo. Onen koncert Evy Urbanové uspořádal ústecký promotér Zdeněk Kymlička. 

„Ona tehdy potřebovala kvůli akustice srolovat koberec. Hanba mě fackovala, když jsme uviděli tu obrovskou vrstvu špíny, která se pod ním skrývala. Roztrhané závěsy vyměnili až poté, co tehdejšímu primátorovi Mandíkovi čestný občan města Václav Neckář řekl, že je to ostuda města. Osvětlovači si na koncerty a forbíny vozili vlastní žárovky a reflektory. Ani ty sem tehdy personál kulturního střediska nechtěl dát, nehledě na to, jak zastaralou techniku tu mají. Ta je snad ještě ze šedesátých let. Zaplaťpánbůh, konečně to zrekonstruují. Krajské město si zaslouží pořádný kulturní dům,“ myslí si.

Divadla už nechtěla jezdit

Dotace přesahuje 57,7 milionu a předpokládané celkové výdaje projektu téměř 73,85 milionu korun. Rekonstrukce by měla být hotová napřesrok, konkrétně do konce září roku 2025. Rekonstrukcí křídla B vznikne kulturní a kreativní centrum (KKC) se sálem o kapacitě tří set sedadel pro pořádání divadelních, tanečních či hudebních představení, vzdělávacích akcí, konferencí, přednášek, workshopů či multimediálních projektů.

„Vznik KKC umožní místním umělcům, studentům a žákům uměleckých oborů připravovat své projekty v prostředí s odpovídajícím technickým a technologickým vybavením. Centrum umožní zvát sem známé umělce, kteří svými vystoupeními obohatí kulturní nabídku v regionu a přispějí významně ke zlepšení obrazu města a okresu,“ informovala městská mluvčí Romana Macová.

Podle ředitele ústeckého kulturního střediska Jana Kvasničky toho není zrovna málo, co je třeba udělat. „Veškeré rozvody, vzduchotechnika, topení, kompletní elektřina, která v současnosti hrozí samovznícením, nebo nová křesla. Ta stará jsou nepohodlná a vrzáním ruší komornější produkce. Nové bude kompletní vybavení jeviště, světelná technika a ozvučení. Měl by tam být například nový projektor a stavební úpravy promění promítací kabinu na moderní světelnou a zvukovou režii. Mělo by se také zlepšit zázemí pro umělce. Před pár lety mi tu hrál soubor dejvického divadla a Divadla Na zábradlí. Shodně mi řekli, že už sem nepřijedou. To se teď významně změní, ačkoliv je pravda, že od té doby zde vznikly dvě standardní šatny, přesto to ale není, jak by to mělo být,“ líčil.

Omezení se dotkne i DDM

Stavaři zprovozní rovněž malý baletní sálek a další. „Abychom zajistili dlouhodobou udržitelnost domu, jsou nutné nízké provozní náklady. Proto bude konečně zateplena i severní fasáda a vymění se v této části okna. Zásadní bude fotovoltaika na střeše. Tohle všechno a moderní nová jevištní technika konečně přivede náš kulturní dům do 21. století,“ pokračoval ředitel Kvasnička.

Rekonstrukce si ovšem na přibližně dvě sezony vyžádá jistá omezení, a dotknou se i Domu dětí a mládeže, který v rozsáhlé budově sídlí. „Nový a kvalitní sál budeme rádi využívat i spolupracovat na kulturních aktivitách. Koneckonců, trošku jsme se taky podíleli na přípravě žádosti o dotaci, dávali jsme dohromady část dokumentace. Doufejme, že to všechno klapne a bude ku prospěchu všem. Moc se na to těšíme, protože tam akce děláme rádi, je to největší sál v kraji. Tu chvíli, než práce skončí, v pohodě vydržíme, bude to velké plus pro celé Ústí,“ dodal ředitel Domu dětí a mládeže Jan Eichler.