Plán na sloučení obou zařízení město oznámilo v tiskové zprávě ze zasedání městské rady minulý týden. Pokud návrh odsouhlasí také ústecké zastupitelstvo, začne změna platit už začátkem ledna příštího roku. Právě to vyvolalo obavy klientů a jejich příbuzných. „Rád bych vás upozornil na projednávaný bod na zastupitelstvu dne 5. června. Je to sloučení domovu důchodců Orlická a V Klidu, přestavbu domova Orlická a zánik azylového domu pro matky s dětmi. Klienti ani jejich rodiny toto rozhodně netuší a ani nevědí, co se chystá,“ stojí například ve zprávě, která přišla na redakční e-mail.

Anonymně. O problému nikdo z oslovených klientů či jejich rodinných příslušníků nechce mluvit jmenovitě. „Nezlobte se, je to velmi nepříjemné. Nelíbí se mi to. Maminka si tam zvykla, má ráda akce, které pořádají. Sází kytičky do truhlíků, konají se tam Velikonoce s dětmi nebo pálení čarodějnic, chodí za nimi odborníci na moderní technologie, třeba mobilní telefony a podobně. Staří lidé si těžko zvykají na nové prostředí,“ poznamenala jedna z příbuzných.

Nevyhovující paneláky

Hlavním důvodem zamýšlené změny jsou výškové budovy DpS Orlická, které přestaly vyhovovat jak pro potřeby dlouhodobého poskytování pobytových služeb stále stoupajícího počtu klientů se sníženou pohyblivostí, tak z bezpečnostních důvodů. „V současné době je kvůli dlouhověkosti stále větší podíl klientů s omezenou pohyblivostí. Tento trend bude pokračovat a technické podmínky v Orlické nedovolují poskytovat sociální službu domova pro seniory lidem vyžadujícím bezbariérové prostředí. DpS Severní Terasa má vhodnější technické podmínky pro zajištění péče o imobilní klienty, popřípadě o klienty s jiným postižením, kteří vyžadují také zvýšenou péči,“ uvedla k tomu městská mluvčí Romana Macová.

Tahač neřešil výšku, na kruhák v Ústí padala auta jak hrušky
Nevešel se. Tahač neřešil výšku, na kruhák pod Větruší padala auta jak hrušky

Klienti a jejich rodiny mají o chystané změně jen základní informaci – tedy že se domy mají slučovat. „Spolupracujeme s městem, které je naším zřizovatelem, na předání potřebných informací, avšak nyní je nutné počkat na vyjádření zastupitelstva,“ připomněla ředitelka DpS Orlická Jarmila Nováková.

„Zaměstnanci o tom vědí. Klienti zatím ne, protože jsme usoudili, že dokud nebude návrh odsouhlasen, nemá smysl vyvolávat zbytečné spekulace. Obdrželi o tom jenom obecnou informaci. Samozřejmě jim to dopodrobna vysvětlíme, jakmile budeme znát rozhodnutí zastupitelů. Písemně všechny pozveme a uspořádáme setkání. Nicméně žádného klienta z jeho bytu přesouvat nebudeme. Všechny služby budou pro současné klienty zachovány,“ doplnila Nováková.

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. Byly zde poskytovány služby těm, kdo pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život. Domov jim poskytoval za úhradu bydlení a s tím spojenou základní péči. Po změně zákona se transformoval do dnešní podoby.

Samotné budovy byly zkolaudovány v roce 1978 a původně sloužily jako kanceláře několika státních podniků. Jejich klasické panelákové interiéry nebyly původně zamýšleny pro sociální bydlení žádného druhu. Během let však město byty přestavělo a modernizovalo pro pobyt seniorů. Postupně přibylo zázemí, společenská místnost, klubovny, tělocvična, odpočinková zahrada. K dispozici jsou pokoje 2+1 (pro manželské dvojice nebo dva jednotlivce), pokoje 1+1 (pro manželské dvojice nebo jednotlivce) a samostatné pokoje pro jednoho uživatele.

Před soudem je šest mužů z Ústecka kvůli drogám.
V drogách jeli ve velkém, sklapla klec. Policejní akce Pajalo přišla k soudu

Kapacita azylového domu pro matky s dětmi má zůstat v základní síti tohoto druhu sociálních služeb v Ústí zachována. Azylový dům je v 11. a 12. poschodí jedné ze dvou dvanáctiposchoďových budov. V 11. poschodí je celkem sedm samostatných bytů s příslušenstvím, dále kancelář sociálních pracovnic a konzultační místnost. Ve 12. poschodí jsou celkem čtyři byty 2+1 s příslušenstvím, provozní kancelář a herna s počítačem a připojením na internet. Azylová služba v Orlické bude pokračovat, avšak město předá kapacitu pro poskytování Ústeckému kraji k vypsání výzvy na jejího nového poskytovatele.

Tato změna by se měla projevit až od ledna roku 2024 a město na ní bude s krajem spolupracovat. O tom hovořil náměstek primátora Tomáš Vlach, jenž má sociální oblast na starosti. „Výběrové řízení bude v režii Ústeckého kraje. Současní klienti DpS tam zůstanou, nic se pro ně nemění. Nebude ale už nabírat nové klienty a počet seniorů bude postupně klesat. V budoucnosti postavíme nový domov pro seniory, do té doby bude fungovat čtyřpatrová bezbariérová budova domova v ulici V Klidu. Budovy v Orlické postupně přeměníme na bydlení v rámci městského bytového fondu,“ vysvětlil Vlach.

Rozpracovaná vyhlídka Samburu v Zoo Ústí nad Labem.
Zoo v Ústí dokončí dva nové projekty. Po letech se vrátí i hrošíci liberijští

Co se DpS Severní Terasa týká, ústečtí radní souhlasili se změnou jeho zřizovací listiny a formou dodatku s platností od 1. ledna 2024 rozšířili poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Obsáhne praní, žehlení, opravy a údržbu oděvů, bytového textilu a osobního zboží.