„V ODS Ústí nad Labem teď vládnou lidé, kterým jde jen o jejich platy na teplých úřednických místech. Na ty se dostali především spoluprací s ANO. Došlo to tak daleko, že v ústecké ODS mohl být zastupitel města zároveň ředitelem Dopravního podniku města, úředník z magistrátu města je radním na městském obvodě a mohla bych pokračovat. V této závislosti pak nestojí o nikoho, kdo narušuje jejich klid na práci a zákonitě se bojí prosazovat nějaké hodnoty, aby nepopudili své chlebodárce,“ řekla o tom Černá.