„Součástí akce je mezinárodní konference, která má odkrýt možnosti revitalizace a doporučit kroky pro další směřování přeměny hnědouhelné pánve v Podkrušnohoří,“ uvedla za organizační tým Jitka Žambochová.

Program začne ve středu v 9.30 ve Veřejném sále Hraničář. Ve čtvrtek proběhne komentovaná vycházka k jezeru s PKÚ, sraz bude v 10 hodin na parkovišti nad hlavní pláží.