Nezkušený personál, výběhy nesplňující potřeby zvířat, nepřipravenost na mimořádné situace. Takové a desítky dalších pochybení stály ústeckou zoo plné členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Vyplývá to z protokolu kontroly asociace. Zoo nyní do dvou let musí pochybení napravit, nebo o členství zcela přijde. To by znamenalo ztratit možnost chovat a získat další vzácná a atraktivní zvířata.

Rada EAZA podle svého předsedy Thomase Kauffelse zjistila, že ač ústecká zoo jako celek splňuje standardy organizace, některé dílčí nedostatky jsou zásadní. „Největší obavy se týkají personálního zabezpečení a dobrých životních podmínek zvířat,“ napsal ve svém dopise vedení zoo.

Osamělý orangutan v triku

Kontrolní tým má podle dokumentu například vážné obavy o situaci všech orangutanů a hlavně o 49letého hybridního samce, který žije sám ve velmi malém a prakticky holém prostoru. Zároveň kritizuje, že dostal triko, jelikož to není přirozené.

Podle zprávy jsou také medvědi a kočkovití v zimě po většinu času zamčeni, ale vnitřní prostory nejsou příliš prostorné a chybí jim pestrost. „Jeden levhart mandžuský měl k dispozici jen několik metrů čtverečních a byl viditelně zoufalý,“ uvádí zpráva.

Některé starší výběhy dokonce zcela zjevně nesplňují standardy EAZA. Zvířata v opičím domě jsou v zimě zamčena uvnitř po dobu tří měsíců nebo i déle. Vnitřní prostory jsou přeplněné a stěží zařízené, což způsobuje stres a sociální konflikty – což vede k bojům a zraněním, například u mandril.

Zoologové bez dlouholeté praxe

Další připomínky se týkají personálu a jeho odbornosti, především zoologů. Všichni tři jsou podle kontrolorů mladí a velmi nezkušení, prakticky čerstvě po škole. Proto mají obavy, že nezkušenost vedoucích pracovníků bude nakonec mít negativní dopad nejen na péči o zvířata, ale také na bezpečnost, spokojenost zaměstnanců a další související záležitosti.

„Tyto obavy ještě zhoršila skutečnost, že hlavní zoolog neměl klíče k několika výběhům pro zvířata a byl závislý na chovatelích, kteří již v tu chvíli mohli být na zbytek dne doma. Toto je potenciální bezpečnostní riziko. Co když nastane mimořádná situace?“ ptali se.

Žádný ze zoologů ani neumí dobře anglicky. To prý nejen znesnadnilo získání odpovědí na otázky, ale také vzbudilo obavy ohledně schopnosti zoo spolupracovat na mezinárodní úrovni.

Ředitel zoo Roman Končel uvedl, že hlavním důvodem, proč zoo kontrolou neprošla, je důsledek podfinancování zahrady v minulých desetiletích, což neumožnilo splňovat zpřísňující se standardy EAZA. „Současně ještě není schválen generel zoo, který tyto nedostatky řeší. EAZA ocenila jeho zpracování jako realistickou a vhodnou variantu rozvoje v moderní a progresivní zoo,“ dodal Končel.