V prvně jmenované obci jde o pátek 17. ledna v době od 7.30 do 13.30 hodin, ve druhé pak o tři dny později od 8.45 do 11.15 hodin. Podle společnosti ČEZ Distribuce je bližší info na jejím webu.

Přerušení dodávky elektřiny je nutné kvůli zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.