Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 7,84 milionu korun bez DPH, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění nákupu dodávky na komoditní burze.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a sice od 1. ledna do 31. prosince příštího roku. Zakázku vyhlašuje každoročně, účelem je pokud možno co nejvíce minimalizovat výdaje za energie.