„Paní za úředním stolem, mu mile ale nekompromisně sdělila, že prodloužení pronájmu lze zaplatit až v měsíci, kdy končí stávající. Tedy v březnu a v srpnu 2021! Jirku určitě „potěšilo“, že letos bude mít důvod k dalším dvěma návštěvám v Ústí nad Labem. Tedy pokud mu to v termínech stanovených Správou hřbitovů dovolí opatření vlád proti šíření covidu-19,“ líčil Jiřího příběh jeho spolužák ze střední Josef Chuchút.

Jiří to nekomentoval, ačkoli emigroval pod dojmem událostí z 21. srpna 1968 a následujících měsíců už roku 1969 a měl tedy možnost vidět, jak žijí lidé a fungují úřady v nejstarší republice světa. „Zato já jsem se opět styděl za další z kroků našich úředníků, který rozhodně nepůsobí jako ze Smart města, ale spíše jako ze Zvonokos,“ poznamenal Josef.

Pověřený ředitel Městských služeb Milan Stýblo dal pracovnici Správy hřbitovů zapravdu. „Chtěl provést na podzim roku 2020 platbu za hrobová místa, kterým končí doba pronájmu v roce 2021. Pronájem hrobového místa lze zaplatit až v daném roce, kdy platba končí. Důvod je, že nejsou známy ceny za pronájem hrobových míst, které budou platit v dalším roce,“ uvedl ředitel Stýblo.

Parkování, ilustrační foto.
Ústí od léta zpoplatní parkování v okolí univerzitního kampusu na Klíši

Zároveň hned navrhl řešení. Pro platbu hrobového místa není nutné chodit osobně. Lze zaplatit složenkou nebo převodem. „Toto vše je uvedeno i v průvodním dopise včetně přiložené složenky a údajů pro platbu včetně IBAN pro platbu ze zahraničí. Platby lze provést v jakémkoli termínu před uplynutím posledního dne pronájmu, ale vždy jednotlivě za jedno konkrétní hrobové místo kvůli spárování platby s daným hrobovým místem,“ doplnil Stýblo.

Jak ale poznamenal Jiří Procházka, bankovní poplatky za mezinárodní převody ve Švýcarsku převyšují hodnotu převedených částek, tedy u malých hodnot. „Takže se zase rád vydám do České republiky na návštěvy, až se zase povolí volné cestování,“ dodal.

Za zbytečnou byrokracii a nepružnost označil přístup Správy hřbitovů také ústecký aktivista a zastupitel Lukáš Blažej. Proslul řadou sporů s ústeckým magistrátem. „Částku, kterou by zaplatil, by mu mohly Městské služby strhávat na každoroční nájem, dokud by nebyla vyčerpaná. Případně by mohla být stanovena cena zohledňující každoroční pohyb cen,“ navrhl.