Nálezy muzeum představuje v kontextu poměrů celoevropské finanční krize třicetileté války pomocí ilustrovaných letáků 17. století, které komentují zhoršování kvality mince a jeho následky. Návštěvník se také seznámí s praktikami tehdejších ziskuchtivých českých tunelářů, kteří způsobili státní bankrot roku 1623.

Největším vystavovaným celkem je poklad stříbrných mincí, který byl roku 1958 nalezen v obci Lipová. Skládá se ze 12 mincí, které lze rozdělit do tří skupin. První tvoří kvalitní české stříbrné mince jagelonské doby z konce 15. a začátku 16. století, v druhé je několik mincí Ferdinanda II., z doby po obnově měny roku 1624. Ve třetí skupině jsou mince saského a braniborského kurfiřství z 20. let 17. století.