Své produkty na nich nabídnou farmáři, drobní pěstitelé, chovatelé a výrobci. Sortiment doplní zabijačkové hody. Kromě rozšířené nabídky zabijačkových pochoutek od různých řeznických mistrů bude přímo na místě i možnost ochutnat teplý prejt, jitrnice, ovar a polévku.