Čtyři střední školy, Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov, Gymnázium Litoměřice, Gymnázium Sedlčany a Schola Humanitas v Litvínově, se rozhodly založit filmový školní klub a nabídnout tak studentům i pedagogům novou zajímavou vzdělávací aktivitu.

„Naším cílem je ověřit si zájem studentů i pedagogů o evropský dokumentární film a nabídnout školám novou formu volnočasové aktivity, která může mít přesah i do výuky,“ vysvětluje Julie Růžičková z Institutu dokumentárního filmu.

Školní filmové kluby nabízejí velké možnosti. Pedagogům přístup k výjimečným filmům jako doplněk výuky, studentům pak objevit případný zájem o film a rozvinout jejich talent. Školy si samy vybírají dokumentární filmy k promítání.

Institut dokumentárního filmu prezentuje tento projekt zaměřený na střední školy pod názvem Dokumentární film, svět, který žijeme. Jde o slogan, který si zvolili sami diváci v rámci letního průzkumu, který IDF uskutečnil ve spolupráci s PPM Factum a kterého se zúčastnilo 1 000 filmových diváků.

„O ztvárnění sloganu jsme požádali výtvarníka Jiřího Votrubu a na podporu projektu filmových školních klubů vznikla unikátní kolekce triček s výjimečným motivem,“ doplňuje Julie Růžičková.

Otázka pro…

Proč jste se rozhodli založit Filmový klub KineDok a co od něho očekáváte?
Tento projekt má zcela jasný smysl a poslání. A my jako gymnázium cítíme povinnost rozšiřovat obzory našich studentů všemi dostupnými prostředky do všech světových stran. Inspirativní je i velmi pestrá škála témat, která dokumenty nabízejí a otvírají. Nabízené projekce jsou tím nejlepším doplněním teoretického studia našich žáků. Všechna společenská témata se hodí i k tomu, abychom posilovali nejen vzdělání, ale i osobnostní rozvoj našeho studenta. A to je to nejdůležitější, vzdělaný, inteligentní mladý člověk, který ví, kam směřuje a jaký je jeho cíl.
Jan Novák, ředitel gymnázia TGM Litvínov

Co vás přesvědčilo, abyste se stal ambasadorem projektu a vytvořil jeho výtvarnou podobu?
Líbí se mi, že projekt cílí na mladé lidi a dokumentární film vzbuzuje otázky, emoce a potřebu přemýšlet. Rozvíjet kritické myšlení je důležité pro každého člověka. Líbí se mi slogan a motiv, který jsem zvolil, je z kolekce nazvané Právě teď.
Jiří Votruba, uznávaný český výtvarník