Zřízeny byly dvě nové - filozofie a humanitních studií a katedra politologie. Katedry vznikly rozdělením dřívější katedry politologie a filozofie.

Univerzita usilovala o jejich vznik dlouhodobě, nově akreditované jsou také dva zcela nové bakalářské obory - základy humanitních studií, a také politologie. V budoucnu by na tyto bakalářské obory měly navázat i magisterské studijní programy.