Obec čekají také výdaje spojené s legalizací, údržbou a rekonstrukcí obecních vodních ploch. Konkrétně 125 tisíc korun na legalizaci Kačáku a dalších 40 tisíc korun na výdaje spojené s přípravou dokumentace pro Cihlák a další dokumentací týkající se takzvané ostrovské kaskády. Dalších 200 tisíc korun si vyžádá investice do oprav a údržby skalního města Tiské stěny.