„Součástí rekonstrukce této krásné novogotické budovy je oprava střechy a v nejbližších letech bude následovat oprava fasády a výměna oken. Celkové náklady se budou pohybovat v řádu milionů korun," informovala Lenka Babická z UniCRE.

OPRAVA JE ROZDĚLENÁ NA ETAPY

„Budovu opravujeme po etapách. Část střechy v zadním traktu již je nová, teď se práce soustředí na čelo budovy, opravíme také věžičky a další fasádní prvky i věž s hodinami," uvedl Robert Pretschner, ředitel technického úseku.

Rekonstrukcí postupně prochází i vnitřek budovy, obnoveny jsou některé laboratoře, kanceláře a zasedací síně, jiné oprava teprve čeká. V původním stavu zůstane historická zasedací síň i schodišťová hala s třídílnou nástěnnou olejomalbou od Josefa Reinera.

„Stav budovy již byl velmi špatný, prakticky jsme se museli stáhnout z třetího poschodí, kam zatékalo, ale postupně to dáváme do pořádku," poznamenala Alena Rodová, ředitelka administrativního úseku.

VÝZNAMNÉ VĚDECKÉ PRACOVIŠTĚ

UniCre je významným vědeckým pracovištěm. Výzkumníci se tu zabývají především katalyzátory a pokročilými anorganickými materiály. Mimo jiné vyvíjejí geopolymery, materiály s anorganickým složením a strukturou polymerních řetězců, které odolávají teplotám okolo 1100 °C.

Využívají se v průmyslových aplikacích, například v žáruvzdorných nátěrech a lepidlech či materiálech pro protipožární úpravy. Velkou výzvou je výroba nehořlavých geopolymerních laminátů pro letecký a dopravní průmysl, na které UniCRE spolupracuje s univerzitami v Liberci a v Plzni.

Budova byla postavena v roce 1895 architektem Robertem Langsem. Jako správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu nahradila původní sídlo společnosti, kde je dnešní dělnická vrátnice.

Budovu si veřejnost může opět prohlédnout při Dnech evropského dědictví, které se letos uskuteční o víkendech 3. a 4. a 10. a 11. září.