Obkreslit šablonu velkého vajíčka na čtvrtku, vystřihnout a postupně vyzdobit nalepenými barevnými papírky. Úkol, který dostali ve středu prvňáci v Základní škole Elišky Krásnohorské, vypadal jednoduše.

Anglicky celou hodinu

Když se však jeden chlapeček zeptal, jestli vajíčko může také vybarvit, učitelka Carol Turnerová odpověděla, že nerozumí. Řekla to anglicky a ve stejné řeči vedla od začátku celou hodinu.

Dětem to zjevně moc nevadilo. Na pokyn, vezměte si lepidlo, si vzaly lepidlo a také ostatní kroky, které je třeba udělat, přijaly v angličtině bez problémů. Nikdo nepokukoval k sousedovi, co že to právě dělá. Učitelka procházela mezi lavicemi, tu a tam poradila nebo se zeptala, co malí tvůrci zamýšlejí.

„V hodině praktických činností v první a druhé třídě se nemluví jinak než anglicky, děti to respektují a většinou ani nezkoušejí, jestli jim paní učitelka bude rozumět něco česky," vysvětlil ředitel školy Martin Alinče.

Škola se zaměřuje na intenzivní výuku cizích jazyků. A kromě hodin, které jsou určeny právě pro jazyky, zavádí dvojjazyčnou výuku i v dalších předmětech.

„Jsme jediná škola s bilingvní výukou na Ústecku. V republice je jich asi čtyřicet," dodal Alinče.

Větší nároky

Počet tříd i předmětů vyučovaných dvojjazyčně se od příštího školního roku rozšíří. „Rada města schválila žádost školy o výuku praktických činností, hudební, tělesné a výtvarné výchovy v prvním až pátém ročníku v anglickém jazyce," informovala mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

„Znamená to větší nároky. Předměty budou vyučovat rodilí mluvčí nebo pedagogové s jazykovou úrovní C1," uvedl ředitel Alinče.

Rodilou mluvčí je vedle Carol Turnerové také Anna Käsche ze Saska, která ve škole působí jako dobrovolnice z ústeckého Dobrovolnického centra. Na hodině němčiny se mezi deváťáky téměř ztrácela.

Společně s učitelem Josefem Lédlem vysvětlovali žákům podrobnosti o cestování v Německu. Dotkli se nejenom jízdních řádů nebo jízdenek, ale poslechli si i nádražní hlášení v němčině.

„Jsou šikovní, hodně toho umí," chválila Anička, jak ji ve škole říkají, žáky. „Myslím si, že podobné debaty jim pomohou lépe se orientovat v jazyce i v prostředí, až přijedou do Německa. Důležité je, aby se odhodlali využít všechno, co v němčině umí," zdůraznila Anička, která sama umí česky velmi dobře.

„Učili jsme se česky ve škole a tady v Ústí nad Labem jsem už půl roku. Hodně jsem se pocvičila," dodala s úsměvem.