Místo něho třídy soutěžily v různých ekologických disciplínách. Děti si tak připomněly Den Země. V Ústí nad Labem proběhl úklid a další ještě některá místa čeká.

Ve velkobřezenské škole pro zdejší žáky připravili jedenáct stanovišť. Osmáci na nich dělali organizátory, nižší ročníky pak soutěžily. „Vymysleli jsme různé disciplíny. Některé s ryze ekologickou tématikou a další spíše na odlehčení," uvedla učitelka zdejší školy Lenka Šidáková.

Přelez a neupusť

Asi největší úspěch měla překážková dráha udělaná z prolézačky na dětském hřišti. Podlézt provazy nebo prolézt tunelem a udržet na pingpongové pálce kutálející se tužkovou baterii dokázal jen málokdo. „Je to těžké," utrousila dívka, které spadla při prolézání otvorem. Kdo uspěl, sklidil od spolužáků ovace.

Podle Lenky Šidákové si formou her nějaké poučky o třídění, likvidaci odpadu a přírodě děti zapamatují lépe, než když je to učitelé jen učí. „Byli tady z Ekokomu. Když viděli, co děláme, řekli, že nás nemají co učit," pochlubila se Lenka Šidáková.