„Výstavu máme zapůjčenou z pražského Židovského muzea. Není ale určená jen pro naše žáky z druhého stupně, ale je i pro ostatní školy v Ústí a jeden den máme vyčleněný pro širokou veřejnost," vysvětluje učitelka Romana Novotná, která má akci na starosti.

Zajímavostí je, že expozicí provází samotní deváťáci. „Deník jsem si přečetla, abych Annu lépe pochopila. Její příběh mě ovlivnil a ukázal mi, že bychom se k ostatním lidem a jiným kulturám měli chovat stejně jako k sobě navzájem," říká Adéla Veselá, která je jednou z průvodkyň výstavy.

„Nejzajímavější mi přišlo, jak si Anna psala deník. Psala do něj každou chvilku, každý zážitek a stal se jí nejlepší přítelkyní," doplňuje ji Tereza Smitková.

Při výstavě si řečníci utvoří malý debatní kroužek a posluchače seznámí s příběhem Anny a dalšími zajímavostmi. Všichni mají k dispozici pracovní listy, které si vyplňují, a tím se učí novým poznatkům.

„Dětem to hlavně pomohlo naučit se mluvit a vystupovat před ostatními, dokonce i dětmi z cizích škol. Některé žákyně měly perfektní přednes a dokázaly posluchače vtáhnout do děje," dodala Romana Novotná.

Zvládnout své vrstevníky poutavým vyprávěním deváťáci již dokáží. Velká generálka před dospělým publikem je čeká 26. března od 15 do 17 hodin, kdy je výstava otevřena pro veřejnost. Rodiče i další zájemci mohou navštívit také burzu knih, která na škole ten den probíhá.

Zpracovala Martina Laláková