Od 17:00 hodin to byl studentský film "PROstory aneb Dva světy," který připravili studenti ze sociálně ekonomické fakulty UJEP. A hned v 17:30 si lidé mohli užít celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi "S láskou Vincent." Účast na filmech byla poměrně velká, lidé měli k dispozici kavárnu Kampusku, ve které se mohli občerstvit.

Vstup na filmové čtvrtky jsou zdarma. Příští promítání "Divácká volba," se odehraje 25. srpna od 17:30 a co se bude promítat vyberou prostřednictvím facebooku a instagramu sami diváci.