„V kresebné kategorii se hodnotila kresba žvýkací plochy prvního dolního moláru (dolní šestky). U modelace horního špičáku a obou horních premolárů (čtyřky a pětky) šlo především o precizní voskovou modelaci a morfologicky vystihnout jejich přirozenost. K dispozici měli účastníci též speciální pomůcky, které poskytli pro tento účel sponzoři,“ uvedla pedagožka z pořádající ústecké školy Miroslava Hnízdilová.

Po verdiktu komise stanula na první pozici v kresbě Eliška Hradečná z Olomouce, druhé místo patřilo Natálii Novotné z pořádající školy, třetí Denise Fojtíkové z Nymburka. V modelovacích technikách se nejlépe dařilo opět Natálii Novotné z Ústí nad Labem, druhou pozici obsadila Petra Hajná z téže školy a třetí Noém Nagyi z Technické školy Oladi z Maďarska.

Jelikož každá škola měla vždy dva zástupce mezi soutěžícími, stala se po celkovém součtu bodů nejúspěšnější školou VOŠZ a SŠZ z Ústí nad Labem. Vítězové obdrželi hodnotné ceny. Ocenění též předala starostka centrálního ústeckého městského obvodu Hana Štrymplová.