Zpívat a tančit přijelo čtrnáct souborů z neziskových organizací Ústeckého kraje. Smyslem festivalu je především představit veřejnosti prvky romské kultury.

Akce je rozdělena do pěti částí, které hodnotí porota. Kategoriemi jsou tradiční romský tanec, moderní tanec, hudební vystoupení, cena za přínos romské kultuře a cena diváků.