Ke křížku se ve slavnostním průvodu vypravila většina obyvatel a chalupářů. Odhalení křížku provázely projevy a také modlitba a vysvěcení.

OPILÝ MOTORISTA

„Křížek před lety zničil opilý motorista. Nakonec se ho podařilo s přispěním nejen místních lidí opravit, je to památka, která ke Knínicím patří a bylo by škoda, kdybychom se o ni nepostarali," uvedla Lenka Manyczová z Knínic.

Kamenný podstavec opravil místní kameník Josef Sotona, rekonstrukci kovové části křížku provedl restaurátor Jan Šerák.

Peníze na opravu pomohla sehnat Místní akční skupina Labské skály. „Získali jsme grant od komunitní nadace a přispěli také soukromí dárci. Výsledek je velmi pěkný, Knínicím se vrátil kus jejich historie," řekla Jiřina Bischoffiová z MAS Labské skály.

NÁSLEDOVAL DEN DĚTÍ

Ústecký arciděkan Miroslav Šimáček při vysvěcení křížku ocenil úsilí místních lidí. „Zdá se, že to s tou zbožností v našem kraji není tak špatné, jak se říká, když se najdou lidé, kteří věnují čas a práci záchraně těchto drobných památek," připomněl Miroslav Šimáček.

Na slavnostní odhalení křížku navázala v Knínicích oslava Dne dětí s řadou atrakcí. V obci, kterou mnoho lidí zná jen jako zkratku na cestě k hranicím, není křížek jedinou opravenou památkou. Před časem se tu povedlo obnovit památník obětem války.