„Ústav existuje šedesát let," vysvětlil hydrolog Jan Šrejber na uvítanou. „Ústecká pobočka vznikla v roce 1973. Provozujeme 23 klimatologických stanic, 51 srážkoměrných, 25 stanic, které zkoumají vliv počasí na rostliny a další," popsal Šrejber.

Na takzvané meteorologické zahrádce meteorolog Tomáš Janík seznámil Ústečany s měřícími přístroji, které zjišťují třeba vlhkost vzduchu nebo půdy, teploty. V observatoři zase s tím, jak měří dobu slunečního záření.

V poslední části prohlídky Radek Tomšů ukázal nejmodernější techniku. „Využíváme také dva meteorologické radary i satelitní sledování," líčil Tomšů. Zároveň vysvětlil, že počasí je možné předpovídat maximálně týden dopředu, ne na celé měsíce.