„Představí se tu několik set trofejí zvěře ulovené na Ústecku. Museli je sem dopravit myslivci z celého okresu. Je to doklad toho, jaká zvěř v našich revírech žije. Její množství odpovídá únosnosti krajiny. Kvalita trofejí zřejmě není výjimečná, ale určitě se některé z nich přiblíží medailím. Už teď je jasné, že přibylo daňků, kterým se tu dobře daří," vysvětlil pořadatel Vladimír Černil.

V pátek, den před výstavou se trofeje hodnotily. U jednotlivých stolků hodnotitelé posuzovali lebky a paroží jelenů, daňků, srnců i muflonů, objevily se i zbraně divočáků, zakroucené kly, a nechyběla ani vybělená lebka jezevce.

Výstava na zámku Sobota 9.00 – 15.00
Vystaveno je 325 trofejí jelení, dančí, srnčí 
a mufloní zvěře.
Vstupné je dobrovolné

Téměř nad každou trofejí se obsáhle diskutovalo. Pěkný jelen čtrnácterák sklidil obdiv, u mladšího zvířete kdosi pronesl: „Dej mu červenou." Bohumír Freiberk, okresní šéf myslivců, který hodnotil jeleny, na lístek trofeje přimaloval červenou tečku. „Barevné označení je většinou zelené – lovný kus. Červené nevidíme rádi, je to chovné zvíře, které mohlo ještě nějaký ten rok běhat po lese," vysvětlil Bohumír Freiberg.

Živo bylo i v sekci muflonů, kteří byli letos velmi kvalitní, řada dosáhla na medaili. Ladislav Radosta z Povrlů byl na svého muflona hrdý. „Trefil jsem ho loni v říjnu. Byl to pěkný kus. Nechal jsem ho vycpat s hlavou a krkem, syn ho má vystaveného doma," ukazoval Milan Radosta na krásnou trofej. „Myslivcem jsem od roku 1980, něco takového se nepovede moc často," poznamenal.