Jeho získání pomůže udržet pracoviště Krajské zdravotní na nejvyšší technické úrovni, i s ohledem na statut školícího centra. Součástí Kliniky urologie a robotické chirurgie je Centrum robotické chirurgie, které představil přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

V čem je nový typ robota Da Vinci Xi lepší než ten, s jehož pomocí jste dosud operovali?
Nemocnici se podařilo koupit nový Xi stroj ze zatím poslední generace nejnovějšího robotnického systému na světě. Podstoupila tzv. upgrade na aktuálně nejvyšší možnou úroveň. I díky tomu, že dva staré dosluhující stroje se podařilo dát na protiúčet.

Robotický systém Da Vinci……je víceramenný laparoskopický operační systém, který simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzole, operační pole vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu, pomocí joysticků ovládá nástroje v „rukách" robota, které přes vpichy v kůži pacienta velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta.

Nový stroj má lepší telemanipulaci, takže se lépe chirurgovi ovládá a má obrovsky zlepšenou optiku, tedy endoskop. Ten nabízí o 20 % větší zorné pole a má dvojnásobné rozlišení, Chirurg tak vidí lépe a přesněji. A díky vylepšené operační části je i snadnější přístup trokary (ostrého chirurgického nástroje sloužícího k vytváření přístupu do tělních dutin pozn. aut.). Lépe se tudíž k pacientovi dostaneme, protože nenastávají kolize mezi rameny, jaké se v minulosti mohly stát, a nástroje jsou delší. Tak pronikneme do větší hloubky a operatéra délka nástroje nelimituje. Dá se říci, že stroj reflektuje nárůst obezity u populace nejen v České republice, ale na celém světě.
Další výhodou je vylepšená koagulace. Minimalizují se tak jakákoliv rizika poškození a operace se stává více a více bezpečnější. Máme to štěstí, že se managementu podařil tento upgrade a díky tomu se držíme na nejvyšší technologické úrovni. Což nám umožní dále rozvíjet školící centrum a tyto aktivity v Ústí nad Labem. Důležité je, že pacienti dostanou nejlepší možnou dostupnou léčbu.

Jaké druhy výkonů na robotu Da Vinci provádíte?
Držíme krok s aktuálním vývojem, jenom musíme doufat, že na to patřičně zareagují zdravotní pojišťovny. Podle tzv. dopisu bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera, o němž všichni tvrdí, že nemá právní význam, ale stále se ho pojišťovny drží, jsou propláceny z veřejného zdravotního pojištění stále jen tři druhy výkonů odstranění dělohy, nízká resekce tlustého střeva kvůli karcinomu a rakovina prostaty.
Na našem pracovišti ještě provádíme, díky pomoci kraje a managementu Krajské zdravotní, operaci pacientů s rakovinou zadní části jazyka. Tito pacienti zde mohou podstoupit výkon a náklady jdou na vrub nemocnice. V tom pro ně vidíme obrovský benefit. Provádíme i některé resekce ledviny, to znamená, že odstraníme vlastní nádor a zachováme celou ledvinu. Někdy odstraňujeme celý močový měchýř.

Prostatektomie tvoří asi největší část z celkového počtu v Ústí nad Labem roboticky asistovaných operací, že?
Ano, prostatektomie hraje hlavní roli. Provádíme 220 až 250 těchto radikálních roboticky asistovaných operací pro karcinom za rok.

Kdybyste měl tedy porovnat podíly urologických, gynekologických a chirurgických operací, kolik činí u každé z nich procent?
Urologie dělá zhruba 80 %, ostatní zákroky rovnoměrně po 10 %.

Je v České republice další pracoviště s tímto novým robotem?
V Ústí nad Labem máme první pracoviště a první nejmodernější přístroj v České republice, ale i ve východní Evropě. Výhodou jsou u něj dvě konzole, takže se mnou se současně může školit kolega přímo „uvnitř pacienta", mohu nad ním mít dohled a během operace přebírat jednotlivé kroky… Operatér, který ovládá konzoli se supervizí, a domnívá se, že kolega nepostupuje v některé fázi optimálně, může převzít nebo ukázat, jak krok udělat lépe.
Měli jsem problém se starými stroji, které měly za sebou obrovské množství výkonů a byly morálně zastaralé. Je to jako u starého auta, které potřebuje servis, další servis a další. A nám se podařilo, že jsme je mohly dát na protiúčet, aniž bychom je museli opravovat. A ten druhý přístroj, který jsme používali pro školící centrum, jsme nahradili tou druhou konzolou.

Podle zprávy od společnosti Hospimed z roku 2011 bylo v Česku devět pracovišť, která mohla provádět roboticky asistované operace. Zpráva tehdy konstatovala, že bohužel jejich počet neroste. Změnila se už situace?
Je třeba nejprve říci, že na konci loňského roku byla ustavena na ministerstvu zdravotnictví tzv. přístrojová komise, která musí schválit nákupy veškeré drahé zdravotnické techniky, jejíž úhrada půjde z veřejného zdravotního pojištění. Proto my, než jsme mohli provést onen upgrade a tím modernizaci, jsme museli sdělit všechny naše důvody, požadavky, stavy a výsledky této ministerské komisi. Ta nám vše schválila.
A tady je odpověď na vaši otázku. V současné době je schváleno založení dvou nových center robotické chirurgie, respektive nákup robota pro Fakultní nemocnici Motol v Praze, která nás bude následovat, a Fakultní nemocnici Hradec Králové. Podle mých informací je pak schválena modernizace robotického pracoviště pro Nový Jičín, Nemocnici sv. Zdislavy v Mostišti ve Velkém Meziříčí a Nemocnici Na Homolce v Praze. Z toho můžeme usuzovat, že v letošním roce proběhnou další instalace nových systémů.
My máme výhodu, že jsme centrum, které běží v provozu od roku 2008. Krajská zdravotní nás chce samozřejmě nadále využívat jako školící centrum právě pro nová robotická centra a shodou okolností specialisté z urologické kliniky v Motole se u nás dlouhodobě školí a spolupracují s námi.

Objeví se v Česku ještě někde jinde Da Vinci Xi se dvěma konzolami?
Předpokládám, že pro Českou republiku a východní Evropu jedno školící centrum stačí, takže si myslím, že žádná ze jmenovaných pracovišť nebudou pořizovat dvoukonzolový systém. Navíc, Masarykova nemocnice má náskok a zkušenosti se školeními, která jsme pořádali pro velké množství zemí. A jediní dva chirurgové, kteří mají certifikaci a tzv. proktorskou smlouvu, jsou z tohoto centra. Kromě mě z oblasti urologie ji má primář chirurgického oddělení Nemocnice Děčín Jan Rejholec z oblasti všeobecné chirurgie. To, že v zemích bývalého východního bloku jsme jen dva, kteří mohou školit, odráží také aktuální úroveň zdravotní péče v celé nemocnici. Nesmíme to posuzovat vytržené, bez kontextu dalších oborů, jako jsou zobrazovací metody, diagnostika, před a pooperační péče, jako je anestézie a podobně.

Umožní modernizace robotnického pracoviště i více operací během dne?
Jistě. Kdybych to zjednodušil: Máte osm let staré auto, které má najeto dvě stě tisíc kilometrů, a potom si koupíte o dvě generace novější model, který má najeto nula. Všechno je na něm lepší a pro uživatele přijatelnější. A tak i na robotu se výrazně vylepšily obslužné činnosti uvedení robota do chodu je mnohonásobně snazší a pro personál i pro pacienta mnohokrát jednodušší.
Kdyby se nám podařilo v tomto rozsahu navýšit kontrakt se zdravotními pojišťovnami a rozšířit indikované spektrum výkonů, byli bychom schopni se dostat na až 400 výkonů za rok, vezmu-li současnou incidenci onemocnění, která by šla léčit roboticky. Kdybychom operovali v prodlouženém režimu, to znamená při pracovní době na robotu ve dvou směnách od osmi do sedmnácti hodin, jsme schopni provést i čtyři operace prostaty denně.

Jsou schopné dnes toto pojišťovny zaplatit?
Největší problémy máme dnes s takovými, jako je Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví , která nám dala limit pacientů na letošní rok a my už jsme ho vyčerpali a jednáme s ní, zda uhradí výkony u dalších pacientů.
VZP je velmi vstřícná a dala finanční limit na tyto operace, které jsou hrazeny mimo paušál, zatím takový, jaký v minulosti zcela pokryl množství pacientů od ní s incidencí onemocnění, která jsme byli schopni roboticky řešit. Druhá největší pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra měla v minulosti velmi vstřícný přístup. Jejich plán sice neodpovídal množství pacientů s odhalenými onemocněními, ale podle objektivních dat jsme byli schopni vždy počty výkonů zaktualizovat a ZPMV uhradila více.
Většina pojišťoven v minulosti vycházela z tzv. dopisu ministra zdravotnictví Leoše Hegera, že se mají hradit pouze ony tři výkony, o nichž jsme mluvili, i když pacienti by profitovali i z jiných výkonů. Což je určitá limitace, které se, jak doufám, v brzké době zbavíme. Máme totiž nové vyjádření z ministerstva, které říká, že tento dopis přímo není závazný a že není proti rozšíření spektra hrazených výkonů prováděných roboticky.

Které by to podle vašeho názoru mohly být?
I když jsem robotický chirurg, musím zdůraznit, že robot není na všechno. Využívá se na vysoce specializované výkony ve špatně přístupných oblastech lidského těla. Rozhodně s jeho asistencí nemá smysl operovat slepé střevo a podobně. Nejsme v Americe! (směje se)

Máte bohaté zkušenosti s asistovanou robotickou chirurgií. Jakým směrem se bude ubírat, bavíme-li se o technickém pokroku?
Myslím si, že tato technika se bude dále zdokonalovat takzvanými smart nástroji. Na tomto novém stroji je koagulace integrována přímo do robota, ten ji přímo ovládá, přímo s ní spolupracuje. To je rozdíl oproti minulému přístroji.
V letošním roce očekáváme roboticky ovládaný stapler. Robot bude měřit, zda je stapler dostatečně zmáčknutý. Odstraňují se tak při práci jisté pocity vjemu a stroj přejímá všechna tato rozhodnutí, které se snaží zobjektivizovat a ukázat na displeji. V příštím roce by měl přijít operační stůl, který bude přímo komunikovat s robotem. Když si u konzoly změním polohu, stroj se k tomu i se svým synchronizovaným operačním stolem příslušně naladí a udělá to optimum pro pacienta.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.- v roce 1994 promoval na I. LF UK Praha, v témže roce nastoupil na urologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
- v letech 1997 až 2003 by pověřen výkonem funkce zástupce primáře a poté zastupováním funkce primáře tohoto oddělení
- v roce 2003 na základě výběrového řízení jmenován primářem urologického oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
- v rámci nově založeného multioborového Centra robotické chirurgie v roce 2008 pověřen jeho založením, koordinací a vedením
- v roce 2009 vybrán výrobcem robotického systému jako vůbec první Čech mezi oficiální školitele roboticky asistované operativy v oblasti urologie
- od roku 2014 přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jejíž součástí je Centrum robotické chirurgie
- od února letošního roku také odborný asistent na Urologické klinice II. LF UK Praha ve FN Motol