Tečkou za oslavami kulatého výročí bude společenský večer. „Kontaktovali jsme bývalé ředitele a ředitelky s tím, že bychom byli rádi, kdyby se večerní akce zúčastnili. Kromě dvou, kteří přijít nemohou, přijdou všichni lidé, kteří v minulosti zdejší charitu vedli,“ sdělil s úsměvem na tváři ředitel oblastní charity v Ústí nad Labem Rostislav Domorák.

Na Miladě...
Jezero Milada na Chabařovicku čeká vylepšení i velká soutěž architektů

Vedení charity udělalo rozsáhlou analýzu nízkoprahové zařízení Světluška, které sídlilo v ulici Národního odboje. „Klienti začali ubývat, zařízení začalo být nevyhovující. Vznikl nápad, že jej v rámci Střekova přesuneme do jiné prázdné budovy,“ sdělil Domorák a dodal, že k získání nových prostor v ulici Karla IV přispěli představitelé ústecké části Střekov.

Oblastní charita na podzim vstoupila do výběrového řízení, které následně vyhrála, a tak mohla začít přeměna několik let opuštěné budovy v pohledné centrum. Podle současného ředitele může charita tento objekt využívat za dobrých finančních podmínek. „Jsme tu za stejný nájem, který jsme platili v dřívějším objektu Světlušky. Pokud jde o metry čtvrteční, tak je toto zařízení je třikrát větší. Navíc má zahradu a je možné zde vybudovat parkoviště,“ neskrývá spokojenost.

Studenti Ateliéru Grafický design fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem při práci na klauzurách pro výstavu Zimní sklizeň
Tip na víkend: Zimní sklizeň FUD UJEP 2020