Akce byla realizována společností Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Arteterapie pro seniory. Projekt by nemohl být realizován, pokud by se nezúčastnili i zaměstnanci a žáci Základní školy Mírová Ústí nad Labem.

Příjemné dopoledne strávili senioři s dětmi ze ZŠ Mírová, které navštěvují na ZŠ ve volnočasovém centru „Stanice mladých techniků" výtvarný kroužek „Paleta".

MALOVÁNÍ NA PORCELÁN

Tématem Atrteterapie bylo malování na porcelán. Děti se seniory si nejdříve ve dvojicích připravily návrh, který budou malovat na porcelánový set (šálek s podšálkem) a poté začali na porcelán malovat výtvarnými potřebami k tomu určenými (fixy).

Po namalování šálku s podšálkem si dvojice vyměnila podepsaný podšálek, aby měl každý vzpomínku na tuto krásnou akci. Aby každému jeho dílo vydrželo, byly porcelánové sety „zapečeny" v troubě a tím byla malba zafixována pro běžné použití.

V průběhu tvoření atmosféru zpříjemňovaly nadané žákyně ze ZŠ Mírová - Vojáčková Markéta, svým zpěvem a Vojáčková Veronika, hrou na klavír. Čekání na hotové a vypálené sety si děti se seniory zpříjemnily v atriu Domova pro seniory Bukov u zmrzlinových pohárů a zahradních her. Každý senior dostal od svého žáka ze ZŠ Mírová milý dárek.

Cílem projektu je zkvalitnění života seniorů, kompenzace postižení způsobeného věkem, zdravotním stavem, usnadnění komunikace, vyjádření emocí, cílená aktivizace a prevence soc. vyloučení.

Arteterapie je samostatný a svébytný slibně se rozvíjející obor, který využívá jako terapeutický prostředek umění. Napomáhá při léčbě, prevenci, relaxaci, umožňuje vlastní sebereflexi (uvědomění) a reflektuje psychický i emoční stav klienta. Umělecká tvorba (výtvarné dílo - artefakt) je v tomto případě prostředek - nikoli cíl (jako je tomu ve výtvarné výchově). Tento prostředek představuje tzv. most mezi klientem a arteterapeutem. Most, který poskytuje bezpečné prostředí. Most, který nám umožní vhled a otevře cestu k tématům klienta. Arteterapeut má ve vztahu ke klientovi roli tzv. průvodce. Nerozhoduje za klienta, ale pomáhá mu učinit rozhodnutí s dostatečným uvědoměním a s patřičným nadhledem.