„Jak už jste informovali, nechal jsem loď registrovat v Německu, protože u nás to bylo zdlouhavé a složité. Teď však se ale objevily pochyby, zda můžu u nás 
s německou registrací podnikat ve vodní dopravě a převážet lidi. Řeší to státní plavební správa. Já jsem tedy zrušil jízdné a než bude jasno, máme tu kasičku, do které mohou lidé přispět. Naštěstí jsou Češi rozumní a přispívají. Peníze máme i z dotace od obvodních radnic," uvedl provozovatel lodi Josef Třešňák.

SPOR MEZI PŘEVOZNÍKY

Provozovatel přívozu v Církvicích David Kulich upozornil, že přívoz Josefa Třešňáka nebyl v pořádku: „Jedná se o koncesovanou činnost povolenou ministerstvem dopravy ČR za přesně stanovených podmínek, které nejsou splněny. Provozovat tuto činnost prostřednictvím malého rekreačního plavidla není možné, musí to být plavidlo s osvědčením pro přepravu osob," napsal David Kulich.

„S panem Kulichem jsme dříve na přívozech spolupracovali. Pak získal přívoz Církvice – Dolní Zálezly sám a snažil se mě vytlačit i z Neštěmic. Vedeme spolu několik sporů. Podstata mého problému je, že mám z Německa registraci na malé plavidlo, v Čechách znají úřady termín rekreační plavidlo. Je to takový zádrhel. Kdyby se přísně uplatňoval, tak budou mít problémy i další přívozy," doplnil Josef Třešňák.