Jak se chovat na přechodu, na silnici i ve skalách a předejít tak nehodám? A jak někomu zachránit život? I na tyto otázky zaměřil třetí ročník preventivní Dětské konference pro žáky základních škol z Ústecka.

TŘÍKILOMETROVÁ TRASA BEZ ODBOČKY

Letos se akce za dohledu dopravního experta, záchranářů a policistů zúčastnily základní školy z Neštěmic, z Předlic i z Tisé.

„Žáci by měli umět poskytovat první pomoc, to je základ už od útlého věku. Mojí představou je pak i následné proškolování každé dva roky," myslí si hlavní organizátorka Štěpánka Janstová.

Kromě dopravního hřiště, ukázky vozidla záchranné služby a jeho vybavení si děti také prošly tříkilometrovou vyznačenou trasu v Tiských skalách.

„Vysvětlujeme jim, jaká je bezpečnost ve skalách a že nesmí nikde odbočit z trasy," podotkl ředitel Základní a mateřské školy v Tisé Václav Zibner. Cesta měla i jednotlivá stanoviště, která měla prověřit znalosti a dovednosti žáků.

MÍSTNÍ DĚTI JSOU MÉNĚ POZORNÉ

„Vyzkoušeli jsme je ze znalosti dopravních značek, ale i z toho, zda umějí nafouknout cyklistické kolo," podotkla učitelka Marcela Nežádalová.

Součástí konference byl také celorepublikový program Bezpečně do školy, kdy děti přecházely přechod u tiské ZŠ. „Tohle místo nepatří mezi bezpečné. Navíc zdejší děti jsou jiné než městské, jsou méně pozorné a myslí si, že se jim u silnice nic stát nemůže, opak je však pravdou," myslí si Jan Pechout.

„Zranění a úmrtí chodců se zvyšují, takže učíme děti, jak dát řidiči najevo, že chtějí přejít přes přechod. Snažíme se tak o potlačení původně stanoveného dogmatu, že chodec má absolutní přednost. Není tomu tak," doplnil Jan Kuřák ze společnosti INSIA Certa.