„Situace již je velmi vážná, stav budovy je nevyhovující. Jde i o bezpečnost studentů. Například okna se nesmějí otvírat, aby nevypadla," upozornil Alexej Burč, předseda spolku Sdružení rodičů a přátel gymnázia.

„Objekt je přibližně čtyřicet let starý, dlouho se do něj neinvestovalo a neproběhly ani žádné větší opravy. Velké jsou ztráty energií. Můžeme dělat jen menší práce, vyměnili jsme část oken, udržujeme budovu, jak se dá, ale logicky to nemůže stačit. Jednáme s úřadem Ústeckého kraje, poskytl jsem investičnímu odboru řadu informací o tom, jak to s budovou je a také údaje o kapacitních potřebách školy, ale zatím nevím, jak se to bude řešit," řekl ředitel školy Michal Šidák.

Rozhodnou radní

K neduhům budovy patří otlučená mozaika na stěnách, rozbité skleněné panely a zatékající voda.

Ústecký kraj se snaží situaci řešit. „Řešením by mohlo být také stěhování do jiné budovy, ale nic ještě nebylo rozhodnuto," uvedla Dagmar Waicová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Podle krajské mluvčí Lucie Dosedělové radní v září loňského roku uložili odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru investičnímu prověřit technický stav všech budov Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala. „Bylo zadáno zpracování studie na stavební rekonstrukci budov, v souladu s požadavky na prostorové podmínky," doplnila Dosedělová.

Investiční záměr

V průběhu roku 2015 bude vypracován investiční záměr na celkovou stavební rekonstrukci budov, který bude předložen k projednání radě kraje.