Zavádění včelstev do městských aglomerací prožívá světový boom. Myšlenka instalování tzv. střešních včelstev v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zrodila cca před rokem, kdy vedení UJEP oslovili místní odborníci, včelaři. Příklady úspěšných tuzemských instalací (Obchodní dům Chodov, ZOO Praha, Botanická zahrada Praha, Pražský hrad, pod Vyšehradem apod.) inspirovaly vedení univerzity k přivedení včel také na pozemky UJEP.

„Po několika jednáních s odborníky se tento záměr stal skutečností. Jako nejvhodnější místo byl nakonec vybrán pozemek univerzity v areálu Vaňov, kde jsou splněny všechny podmínky pro chov včel,“ říká prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP Jaroslav Zukerstein.

V úterý 19. června tak byla pod odborným vedením Augustina Uváčika, odborníka na chov včel a učitele včelařství, dodána a zřízena na univerzitních pozemcích ve Vaňově včelnice s patnácti včelstvy v systémech nástavkových úlů. Pro účely chovu bylo vybráno plemeno Singer F1, které je původem z Rakouska a je velmi vhodné k chovu ve městech, neboť se jedná o mírné a nerojivé včely.

Ilustrační foto
Emoce a únava zastavily vlak. Studenti ústeckého gymnázia přiznávají chybu

„Augustin Uváčik je skutečným odborníkem na včelaření na střechách, vede nebo mentoruje 22 stanovišť nejen u nás, ale zejména v Rakousku a v Německu. V domovině se stará třeba o včelstva na střechách České filharmonie, Pražského arcibiskupství, Hotelu Hilton Old Town, Hotelu InterContinetal Prague apod.,“ vysvětluje Jaroslav Zukerstein.

Výnos z jednoho včelstva by se měl pohybovat mezi 30 – 40 kg. Z patnácti vaňovských úlů by tak za jeden rok mohlo být stočeno 450 kg medu, který hodlá univerzita využívat zejména k vlastní propagaci. První medobraní se uskuteční nejdříve v květnu 2019.

Ilustrační foto.
Bude se v Ústí zase hrát první liga? Arma vede jednání s německým sponzorem