„Tímto rozhodnutím může být již v letošním roce zahájena akce pro vytvoření chovatelského zařízení pro tučňáky brýlové. Bude umístěno do bývalého objektu lachtanů tmavých, který byl vybudován a zprovozněn v druhé polovině 80. let 20. století. V prosinci roku 2014 uhynul poslední jedinec lachtana chovaný v zoo a v roce 2015 bylo rozhodnuto o úpravě expozice právě pro potřeby chovu tučňáků," říká mluvčí ústecké zoo Věra Vrabcová.

ÚSPĚŠNÁ KAMPAŇ

„Vypracovali jsme studii řešící obecně záměr, hlavní kroky úprav a hlavně rozpočet," uvedl ředitel zoo Lubomír Moudrý.

„Od 1. července 2016 jsme spustili reklamní a informační kampaň, abychom veřejnosti představili plánovaný průběh celé akce, a současně jsme se pokusili získat finanční prostředky alespoň na částečnou realizaci akce. Kampaň „Tučňáci jdou do zoo" probíhá velmi úspěšně, již dnes můžeme použít 300 tisíc korun právě z této kampaně," pochlubil se zájmem občanů a organizací ředitel Moudrý.

Celkové náklady na realizaci akce jsou odhadovány na 8 milionů korun. První část za 3,6 milionu bude hradit stavební údržbu a obnovu.

VYHLÍDKOVÁ LÁVKA

Druhá část realizace za 4,8 milionu plánovaná na rok 2017 bude investičního charakteru. V první etapě budou provedeny stavební udržovací práce, na které dlouhodobě nebyly prostředky, v druhé etapě proběhnou práce, které vytvoří imitaci skalního a písečného pobřežního biotopu, kde tento druh tučňáků žije i v přírodě.

Bude vybudována vyhlídková lávka nad horním bazénem a zprůchodněna jeskyňka umožňující pozorovat plavající ptáky pod vodou.

„Přeměna pavilonu lachtanů na expozici tučňáků je velmi vhodné řešení, tučňáci jsou lákavá a zajímavá zvířata a věřím, že jejich chovem dojde k opětovnému zvýšení atraktivity naší zoo," doplnil náměstek primátorky Jiří Madar.