Ještě před samotným oceněním zazněl chorál z doby husitské Ktož jsú boží bojovníci. Policisté si ocenění převzali z rukou Vladimíra Danyluka, vedoucího územního odboru policie Ústí nad Labem. Oceněným osobně pogratulovali také primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický a starostka centrálního obvodu města Ústí nad Labem Hana Štrymplová. Na závěr této události všichni v obřadní síni povstali, protože zazněla státní hymna České republiky.

Medaile za věrnost III. stupně se dává za 10 let příkladného plnění služebních povinností, medaile II. stupně se udělují za 20 let služby a medaile I. stupně za 30 let.