Kvůli úniku kyseliny v Děčíně, kde se sedmnáct lidí jedovatou látkou poleptalo a nadýchalo, tady hasiči prováděli dekontaminaci. Návštěvníci mířící na oddělení emergency tak museli cestu obejít.

„Všechny posádky a pacienti, kteří přišli do styku s kyselinou, jak na kůži či na oblečení, musí projít dekontaminací,“ přiblížil postup mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Dekontaminace je soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků k účinnému odstranění nebezpečné látky. Jejím cílem je snížení zdravotních následků.