„Na přihlášené čekají kratší přednášky o aktuálních trendech v oborech výtvarná výchova a výtvarné umění. Osobně letní školu navštíví významní čeští umělci, např. Margita Titlová Ylovsky, Radka Müllerová nebo Michaela Thelenová, odborníci v oblasti didaktiky či kolega z AVČR, specialista na baroko, Martin Krummholz,“ říká Jitka Geringová z univerzity.

Účastníci letní školy si ve výtvarných ateliérech vyzkouší základy japonské tušové malby sumi-e, zažijí, co to je artefiletika, namalují si
obraz s Margitou Titlovou Ylovsky, naučí se vytvořit jednoduchou webovou stránku a nahlédnou do novinek tvořivé kombinace výtvarných technik a materiálů.

PRÁZDNINY JSOU POSVÁTNÉ ÚZEMÍ

Zároveň si také prožijí zážitek akce a performance. „Letní škola výtvarné výchovy vznikla před pěti lety z nápadu a
chuti nabídnout učitelkám a učitelům výtvarné výchovy prostor, ve kterém by si mohli znovu oživit ,výtvarku‘ a dozvědět se, jaké jsou novinky v oboru, vzájemně se poznat a ještě si to všechno užít,“ vzpomíná Jitka Geringová.

Lektoři z katedry výtvarné kultury si uvědomují, že učitelství je nesmírně náročné povolání a pro každého pedagoga jsou prázdniny
„posvátným územím“, kam mohou vstupovat jen milé a příjemné věci.

Pohled z kampusu do prostoru bývalé porodnice. V pozadí chemička.
Chemičce vadí nová budova univerzity. Brání se u soudu


„Proto chceme poskytnout naše vědomosti, znalosti a dovednosti zábavně, radostně a bez tlaku na výkon. Přejeme si, aby si účastníci kurzu s námi užili podobně jako aktivní dovolenou, aby se obohatili a na konci kurzu odjížděli nabití nejen novinkami v oboru, ale také pozitivním myšlením a přínosnými zážitky. Naším cílem je propojit aktivní učitele v přátelskou a spřízněnou komunitu, která může mít trvání jen jeden týden,“ dodává Geringová.

Jana Šiklová