Jak vysvětlil památkář Alexander Gabriel, který rekonstrukci vede, už vyřešili v podstatě nejhorší problém, který dával kostelíku nejvíc zabrat. „Kostel se nachází pod hladinou spodní vody, bylo nutné vybudovat odvodňovací kanály. Odvlhčení a odvodnění už je hotové," popisoval Gabriel.

Mimo to kostel dostal jinou podlahu, restaurátoři už připravili okna k osazení, pokračují práce na fasádě. „Také jsme objevili v kostele zabudovanou hrobku, takže jsme to museli vyřešit, což se poměrně zdárně povedlo, práce pokračují dle harmonogramu, bez větších problémů," dodal Gabriel.

Opravy ještě na rok

Práce na 400 let starém kostelíku by měly skončit příští rok na podzim. Do té doby se sem dokonce vrátí jeden zvon a fungovat by měly i věžní hodiny nebo varhany.

Jak před časem vysvětlil ústecký památkář Petr Hrubý, záchrana této kulturní památky, jedné vůbec z nejcennějších na Ústecku, zahrnuje třeba i návrat výzdoby vzácného oltáře, uložené na různá místa. „Pouze výzdoba kazatelny zůstane v ústeckém muzeu," řekl Hrubý.

Kostel býval původně luteránskou zámeckou kaplí. Za vlády císaře Rudolfa II., v letech 1597 až 1603, jej nechal postavit podle návrhů Hanse Borgeho z Pirny Rudolf z Buenau. Hlavní oltář vytvořil z alabastru a mramoru Tobias Lindner z Freibergu.

Kostel je dodnes jedinečnou ukázkou takzvané saské renesance. Díky tomu se také dostal v roce 2008 na seznam národních kulturních památek, kterých je v Ústeckém kraji pouze čtrnáct.

Chátrání kostela vlastně začalo už v 18. století. Tehdy povodeň v okolí kostelíku zvedla úroveň terénu, a tak začalo nadměrné zvlhčování památky.

Zvon za pět tisíc

Komunistická správa a poté vandalové zkázu dokončili. Ukradli i zvon z roku 1924, zasvěcený sv. Floriánu. V nedalekých sběrných surovinách ho pak prodali za 5 tisícovek.

Kostel pak zůstal po dlouhá léta uzavřen. Teprve 26. března 2003 do něj památkáři po nejnutnějších opravách znovu vpustili veřejnost.

Podle Miloslavy Válkové (SZSP), starostky neštěmického obvodu, zprvu moc nevěřili, že památkový ústav získá na opravy dotaci. „Jsme rádi, že ji dostali. Památkáři nás zároveň požádali o převedení bývalého hřbitova u kostela do vlastnictví, to zúřadujeme, aby celý ten areál byl ucelený."

Opravy přijdou stát na přibližně 24 milionů korun, financovány jsou z investičních zdrojů ministerstva kultury.