Osmého března si město Ústí připomínalo 164. výročí narození tohoto průmyslníka, jednoho z nejvýznamnějších v někdejším rakouském mocnářství. Byl to Johann Schicht, kdo na rozhraní Kramol a Novosedlic založil fabriku na výrobu mýdla díky níž vznikl Střekov.

„Pro Ústí to byl jeden z těch Otců Zakladatelů, kteří ho v 19. století postavili. Bez něj by vypadlo jinak. Patří k velkým jménům Ústecka i českých dějin,“ zhodnotil ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.

Johann Schicht o světě přemýšlel v souvislostech a pracoval pro budoucnost. Výsledkem této jasnozřivosti bylo přenesení původní malé mydlárny z Rynoltic na Liberecku do Ústí.

Město poskytovalo vodu, mělo železnici i přístav. Právě tady vzniklo mýdlo s jelenem. „Nenašli jsme zatím žádný doklad, proč si Schichtové jeleny vybrali, ale říká se, že to má spojitost s Rynolticemi,“ zamýšlel se ústecký historik Martin Krsek.

Z lisování oleje totiž jako odpad vznikají pokrutiny, na které údajně tamější jeleni rádi chodili. Později pokrutiny prodávali jako krmivo. Dokonce vybudovali oboru a díky nim podle Krska dosahovali úžasných chovatelských výsledků jelenů.

Ať už to bylo jakkoliv, nelze popřít, že mýdlo s jelenem byl geniální marketingový tah. Stalo se hlavním produktem podniku, vyváženým do celé Evropy s roční produkcí 300 milionů kusů.

I dnes toto slovní spojení zná celá snad republika. I s ostatními produkty Schichtové měli úspěch. Jako vůbec první v Rakousku-Uhersku začali lisovat kokosový a palmový olej.

Kromě mydlárny, svíčkárny a lisovny palmojádra se jejich podnik rozrostl o provozy na výrobu vodního skla, kartonážku, stearinku, glycerinku, strojírnu a kovárnu. Současně nechali Schichtovi zřídit vlečku. Vodárnu na Labi. Vlastní elektrárnu, sloužící i k veřejnému osvětlení. Vlastnili uhelné doly. V roce 1906 přibyla vedle filiálek v Teplicích a Liberci i další v Moravské Ostravě.

Zemřel na rakovinu

Přitom Johann Schicht, ač kapitán průmyslu, zůstával přesvědčeným humanistou. Vůči okolnímu světu cítil velkou odpovědnost a snažil se ho zlepšit k lepšímu. Peníze, které vydělával, neutrácel jen sám, ale přispíval veřejnosti. Pro své dělníky stavěl domy, školy, knihovny. Přispíval na lékařskou péči. Bojoval proti alkoholismu, kouření.

Stal se členem mnoha hospodářských, národních a humanitárních spolků. Miloval umění. Četl německé klasiky, francouzské osvícence, ctil duchovní odkaz Lva Nikolajeviče Tolstého, autora Vojny a míru, nebo Anny Kareninové.

„Ctím Tolstého, ačkoliv je Rus, jako svatého. V mých očích je nejušlechtilejší osobností, která žila od doby Krista. Nenutit své bližní, aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Pokud možno co nejvíce vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na konci říci: Ty jsi měl podíl na pokroku lidstva. Život jen pro sebe nemá cenu,“ napsal v dopisech svým přátelům, příbuzným a dětem.

Panovník František Josef I. jej v roce 1898 jmenoval císařským radou za jeho zásluhy o rozvoj průmyslu své monarchie. Johann Schicht zemřel na rakovinu ve věku 52 let dne 3. června 1907. Podnik s 1880 zaměstnanci zdědil syn Heinrich, budoucí spoluzakladatel společnosti Margarine Unie. Ta roku 1929 s Lever Brothers podepsala dohodu o vzniku nadnárodního koncernu Unilever, který svými produkty v současnosti zásobuje denně 2,5 miliardy spotřebitelů. U samých základů však stál právě Johann Schicht.