Seznámil se s dějinami i současností města a největšími problémy, kterým Ústí čelí. Nejvíc jej zajímal přístup k sociálním otázkám, zaměstnanosti a rozvoji průmyslu, význam labské vodní cesty a z toho vyplývající nutnost udržení splavnosti řeky Labe celý rok. Na památku návštěvy obdržel obraz malovaný slonicí Delhi.