Na pozici děkana byl navržen jediný kandidát, respektive kandidátka, Zdena Kolečková. Vedení Fakulty umění a designu UJEP se oficiálně ujme od 20. února 2023. Nahradí tak dosavadního děkana Pavla Mrkuse. Ten stojí v čele fakulty od roku 2015, tedy druhé volební období. Třetím už podle pravidel pokračovat nesmí.

Volba proběhla 16. listopadu na řádném zasedání akademického senátu fakulty. "Děkankou FUD UJEP pro funkční období 20. 2. 2023 až 19. 2. 2027 byla zvolena prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., dosavadní proděkanka pro tvůrčí činnost, vedoucí katedry fotografie a vedoucí ateliéru Fine Art–Photography," uvedla mluvčí univerzity Jana Kasaničová. 

Žezlo Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita v Ústí bude volit nového rektora. Martin Balej obhajovat už nesmí

Zdena Kolečková postavila svůj volební program na šestnácti nejbližších aktuálních výzvách, které stojí před ústeckou uměleckou fakultou. Na začátek jejich výčtu zařadila nutnost kontinuity přechodu z jednoho volebního období do druhého a nalezení návazností na to, co bylo úspěšné a co představuje potenciál pro další vývojovou fázi FUD.

„Přijímám tuto výzvu s pokorou, nadějí a důvěrou v energii akademické obce. Fakultu vnímám jako živoucí organismus, jako ekosystém, o který je třeba pečovat, který však musí být funkční a dynamický především v dílčích činnostech studentů, pedagogů i nepedagogických pracovníků,“ řekla po svém zvolení nová budoucí děkanka Kolečková.

V kampusu ústecké univerzity jsme se ptali studentů, co se jim zde líbí, a co jim zde naopak chybí.
Jak se studentům líbí ústecký kampus? Chválí atmosféru, chybí jim parkování

Budoucí děkanka se při představování svého volebního programu nevyhnula ani současné geopolitické a energetické krizi. Za nezbytnou do budoucího období označila ochotu iniciovat a přijmout nepříjemná omezení a vnitřně se smířit s logickým poklesem studijního i pracovního komfortu. Zároveň vyjádřila své přesvědčení, že bude FUD i nadále vnímána jako prestižní umělecká škola, o které se „ví“ v národním kontextu, ale jejíž jedinečnost zároveň vyplývá z aktuálních potřeb i kulturních tradic severočeského regionu.

Novou děkanku jmenuje do vedení Fakulty umění a designu UJEP rektor Martin Balej. „Výsledek volby mě potěšil. Považuji za přínosné, že uměleckou fakultu v budoucnu povede profesorka Kolečková. S fakultou je spjata celou svoji profesní kariéru, od roku 2008 zde byla vedoucí ateliéru, později katedry a od roku 2015 vykonává pozici proděkanky. S organizací fakulty je tedy dobře obeznámena a těší se zde vysoké pracovní i umělecké prestiži,“ uvedl rektor.

Michal Varady při volbě děkana 8. června 2022
Děkanem Přírodovědecké fakulty UJEP zůstává i nadále Michal Varady

Kdo vedl Fakultu umění a designu UJEP
(dříve Fakulta užitého umění a designu UJEP) 

doc. ak. mal. Vladimír Švec (20. 2. 2001 – 19. 2. 2007)
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (20. 2. 2007 – 19. 2. 2015)
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus (20. 2. 2015 – dosud)

Fakulta byla založena v roce 2000. 

Zdroj: UJEP