Největší úbytek stěhováním od začátku roku, a to o 310 lidí, zaznamenalo Mostecko, kde je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v zemi. Ředitel a místopředseda představenstva mosteckého stavebního bytového družstva Krušnohor František Ryba k tomu dodává, že interpretace statistiky ČSÚ je milosrdná.

V čem vidíte milosrdnost komentáře k číslům statistického úřadu?
Je jenom polovinou pravdy, že největší úbytek obyvatel stěhováním je zapříčiněn tím, že je Mostecko regionem, kde je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v zemi. Druhá polovina pravdy se skrývá ve faktu, že špatná bezpečnostní situace v regionu se projevuje útěkem nebo naopak invazí. U nás dochází k oběma jevům.

Co nazýváte útěkem a co invazí?
Je pravda, že je zde po útlumu hornictví a těžkého průmyslu stále ještě více nezaměstnaných. Lidé odcházejí za prací nebo jenom utíkají. Za prací by neodcházeli, mohli by dojíždět, ale roste zde počet takzvaně toxických oblastí, tedy míst kde je stále vyšší počet nepřizpůsobivých obyvatel. Proto místo dojíždění si najdou raději v místě práce i bydlení. Pro jiné je hlavní motiv útěku z Mostecka právě rozrůstání toxických oblastí.

Kde máte invazi?
Nebezpeční lidé, kterým se říká realitní makléři, obchodují u nás s lidskou bídou. V českém vnitrozemí se makléři zbavují takzvaně nepřizpůsobivých a sociálně slabých rodin. Uvolněné byty po opravě za daleko větší peníze pronajímají těm, kteří mají v peněžence více dukátů…Lidé, kterých se zbaví, odvážejí na sociální skládky převážně v okresech Chomutov a Most. Nikomu nemusíme představovat sociální pasti jako Chanov, Janov či Obrnice. A na Ústecku především Předlice, kde je tak zničený obytný fond, že se ghetto z Předlic přesouvá do sídliště Mojžíř. To je také na okraji Ústí n. L., ale na opačném konci.

Proč to nazýváte invazí a sociální skládkou?
Do uvolněných laciných bytů realitní makléři nastěhovali nepřizpůsobivé. Ti vytvářeli nepříjemný tlak. Karel Jedlička, předseda rady bytových družstev severočeské oblasti upozornil již před pěti lety, že na Ústecku v Mojžíři jsou k dostání byty pod tržní cenou a je tam tendence vzniku ghetta sociálně nejslabších obyvatel. To s sebou přináší i bezpečnostní problémy. Od té doby lidé utíkají z Mojžíře, raději byt prodají za babku, aby mohli odejít. Podnikavec si odkoupí byt a nastěhuje do něho sociálně slabou rodinu, které se někde jinde v Čechách majitel nemovitosti rád zbavil. A zde rodinu ubytuje a s pomocí dávek na bydlení na tom vydělává. Totéž platí v Mostě a v Janově. Je to invaze. Důsledkem je sociální skládka. A s tím spojené bezpečnostní a sociální problémy.

Proto mostecké bytové družstvo napsalo kritický dopis ministrovi Jiřímu Dienstbierovi a podpořili Mostečany také reprezentanti bytových družstev z Libereckého a Ústeckého kraje?
Ano. V dopisu jsme ministrovi vytýkali, že není schopen lidem z litvínovského Janova, Mostu a celkově ve svém rezortu bytovým družstvům, v ničem pomoci. Nastal mediální blázinec. Nakonec proběhlo několik jednání a přijeli i zástupci resp. úředníci Úřadu vlády ČR. Nedávno jsme s nimi opět jednali. Předali jsme informace a návrhy, co je potřeba řešit. A oni souhlasili, že budeme dále jednat. Naposledy měli přijet s prvními konkrétními návrhy a radami. Zatím je ale výsledkem jednání nula. V lednu se zase sejdeme a já věřím, že již nad konkrétními návrhy opatření v oblasti bydlení. Uvidíme…

Čili odchod lidí z Mostecka je důsledkem současné situace?
Samozřejmě. Ústecký senátor Jaroslav Doubrava zdůrazňuje, že ať pravicové či levicové vlády, dodnes nebyly schopné vytvořit takové legislativní předpoklady, aby nebylo bytové zákonodárství kořistí primitivních spekulantů. To se potvrzuje neustále, i přes drobné pozitivní změny, ke kterým již došlo. O důležitých věcech rozhodují lidé bez znalostí.

To je velmi tvrdé obvinění. Někdo by řekl populistický výkřik?
Ve vašem Deníku to již před několika měsíci zaznělo: Družstva upozornila na nutnost legislativní změny v tom, že lidé bydlící v družstvech a ve společenství vlastníků by měli mít právo rozhodovat zda se nový zájemce může do jejich domu nastěhovat. Tak tomu zde již bylo i u nás, než to hloupý zákon změnil.
Tento princip suverenity obyvatele domu jako toho, kdo rozhoduje zda dá souhlas k nastěhování nějaké osoby do domu, existuje dodnes v evropských demokratických státech Německu, Rakousku, Velké Británii, Norsku, Švédsku a v dalších státech. Jenom hlupáci u nás to zrušili.

Ministr Chovanec s tím ale nesouhlasí. Proč?
Ryba: Protože má Chovanec slušně řečeno nekompetentní rádce. Kdyby uměli jeho rádci číst, tak by zjistili, že ministrovi Chovancovi radí, aby nesouhlasil s něčím, co ve státech západní Evropy je součástí bytového zákonodárství.

Proto jste, pokud jde o jednání se státními úředníky, skeptický?
Ryba: Ano, ale naděje existuje, protože jsem jednal se suverény, kteří jsou zcela mimo realitu, ale také s přemýšlivými lidmi, kteří nám skutečně naslouchali. Uvidíme. Nicméně nedivím se proroctví statistiků, že do roku 2050 je očekáván pokles počtu obyvatel v Ústeckém kraji zhruba o 103 000 lidí, to je o 12,5 procenta. Se současnými politiky k takovému poklesu určitě dojde. Hovoří ze mne sice hořkost, ale také dennodenní zkušenost