Velké opravy a stěhování čeká ústecké Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václava Šmejkala. Po skončení stavebních prací škola přestane využívat dvou areálů jako dosud. Opustí ten v ulici Stavbařů na Severní Terase a přesune se do Staré ulice na Skřivánku. Osud budovy po opuštění zůstává nejasný.

HISTORICKÉ DŮVODY

Jak vysvětlil ředitel gymnázia Michal Šidák, ve dvou areálech sídlí z historických důvodů, po sloučení dvou středních škol. „Organizace školního života je kvůli tomu pro nás velmi náročná na čas i na peníze. Obě budovy jsou už velmi staré a neodpovídají současným normám,“ popsal Šidák.

Jedna prý už má za sebou 40 let existence, druhá zhruba 25. Studie, které si Ústecký kraj nechal vypracovat, hledaly možnost, jak školu přesunout pod jednu střechu.

Rekonstrukci bude financovat hejtmanství, které je zřizovatelem gymnázia. Přijde na zhruba 195 milionů korun včetně DPH. „Pokud nenajdeme vhodný dotační titul, Ústecký kraj stavební práce uhradí ze svého rozpočtu,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová. Objekt ve Stavbařů 5 zůstane zcela opuštěný. O jeho dalším užití Ústecký kraj teprve rozhodne.

Obvod Severní Terasa podle své starostky Renaty Zrníkové nemá žádnou radost z představy, že by školní budova v těsné blízkosti Centrálního parku zůstala nevyužitá.

„Ústecký kraj ji snad nabídne k prodeji. Jednali jsme se zástupci kraje, řediteli gymnázia a Domu dětí a mládeže (DDM). Jednou z možností by mohl být odkup budovy městem a její využití pro přesunutí nebo rozšíření aktivit DDM, seniorů a knihovny,“ uvedla. Další možností je podle ní vybudování zábavně-vzdělávací centrum pro veřejnost.

Gymnázium nyní navštěvuje 844 studentů. Během první etapy rekonstrukce jim nezbude než pravděpodobně už od příštího roku docházet po následující dva roky na výuku do budovy v ulici Stavbařů.

OBAVY MAJÍ I STRÁŽNÍCI

Na problémy spojené s opuštěnými budovami upozornil i zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný. Ani jeho vyhlídka na možnost, že se na Severní Terase objeví další prázdná, poměrně rozsáhlá budova, nepotěšila.

„Pro nás by to nemuselo nic znamenat, protože o zajištění majetku se musí každý vlastník postarat sám. Ze zkušeností ale vím, že ke každé takové opuštěné stavbě se začnou stahovat bezdomovci, narkomani a zloději,“ varoval Novotný.

Stavební práce budou trvat čtyři roky. Kromě kompletní rekonstrukce budovy ve Staré ulici 99 dostanou studenti ještě novou školní jídelnu i aulu.

Pro potřeby gymnázia nechá kraj navíc zrekonstruovat i sportoviště v přilehlém, roky opuštěném školním areálu ve Staré ulici 100.

Celý ho však škola využít nemůže, protože je příliš rozsáhlý, nákladný na údržbu a budovy jsou podle ředitele gymnázia Michala Šidáka v podstatě neopravitelné.

Dr. Václav ŠmejkalGymnázium existuje od roku 1989. Svůj současný název získalo po významném ústeckém pedagogovi Václavu Šmejkalovi, řediteli obnoveného poválečného reálného gymnázia. Komunistický režim ho po vykonstruovaném procesu poslal v roce 1948 na devět let do uranových dolů, poté na dva roky do káznice.